Medumos notiks pasākums senioriem “Tas laiks, kurš manās atmiņās zied”

AKTUĀLI

Daugavpils novada Medumu pagasta Tautas nams aicina Medumu pagasta seniorus apmeklēt pasākumu "Tas laiks, kurš manās atmiņās zied", kurš notiks š.g. 10. novembrī (sestdienā) sākot no plkst. 15:00.

Pasākuma viesi būs Daugavpils Baltkrievu kultūras centra deju kolektīvs "Ļanok", kura dalībnieki parūpēsies par mūsu senioru labo garastāvokli!

Papildus seniori tiks aicināti doties kopīgā atmiņu ceļojumā un piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras šogad būs saistītas ar Latvijas simtgadi.

Pasākums notiks pie galdiņiem. Būs nodrošināti dažādi cienasti, taču esiet brīvi nākt ar saviem groziņiem! Ja iesākoties rudenim ir izdevušies lieliski sālījumi vai marinējumi un citi ražas gardumi par kuriem esat lepni, tad esiet brīvi tos ņemt uz šo pasākumu.

Īpašs aicinājums ir senioru bērniem un mazbērniem - tā kā zināms, ka vecākā paaudze lielākoties nelieto globālā tīmekļa iespējas, tad nododiet viņiem šo ziņu par pasākumu un palīdziet viņiem nonākt uz pasākuma norisi! Varat pavadīt laiku kopā ar viņiem arī pašā pasākumā! Gaidām ciemos!

Tālrunis uzziņām: 20429281 (Elizabete)

Pasākuma laikā notiks fotografēšana. Iegūtie materiāli tiks izmantoti ievietošanai www.dnd.lv, www.medumi.lv, www.facebook.com/medumuTN

Informāciju sagatavoja:
Elizabete Poddubnova,
Medumu pagasta Tautas nama vadītāja

Koncertuzvedums "Šrekss un Ēzelītis dejā lec..."