Mārtiņdiena Sventes vidusskolā

Izglītība

     10.novembrī, Sventes vidusskolas sākumskolas gaitenī, 1. – 4. klases skolēni svinēja Mārtiņdienu. Mārtiņi ir latviešu gadskartu svētki, kā arī viduspunkts starp rudens saulgriežiem – Miķeļiem un ziemas saulgriežiem – Ziemassvētkiem.

      Gatavojoties svētkiem, katrai klasei bija uzdots kāds, mājas darbs. 4.klase stāstīja par Mārtiņiem, to tradīcijām, paražām, ēdieniem un dzērieniem, savukārt 2.klase deklamēja tautasdziesmas par[S1] [S2] [S3]  Mārtiņtēvu un Mārtiņmāti, par budēļos iešanu. Sākumskolas, paši mazākie audzēkņi – pirmklasnieki, iepazīstināja ar svētku simbolu – gaili, ko paši darināja. Protams, ka svētki, bez mīklu minēšanas nav iedomājami, 3.klase, savus draugus pārbaudīja mīklu minēšanā.

      Pasākuma laikā bērni varēja pielietot savas zināšanas ne tikai mīklu minēšanā, bet arī veiklībā, puzles likšana, ornamntu sastādīšanā, krustvārdu mīklu risināšanā un citās aktivitātēs. Mārtiņdienas svētku noslēgumā katrs dalībnieks saņēma pārsteiguma balviņas!

      Tagad ar nepacietību gaidīsim ziemas saulgriežus – Ziemassvētkus!

Sākumskolas skolotāja Lilija Kristapsone


Mārtiņdiena Vaboles pamatskolā