Margaritas Labonarskas dzejas krājuma “Dzīves elpa” prezentācija

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skola piedalās Dziesmu svētku ieskaņas koncertā