Maļinovā tiks rekonstruēta Rēzeknes iela

AKTUĀLI

Atbalstīta iecere veikt Rēzeknes ielas pārbūvi un apgaismojuma rekonstrukciju Maļinovas ciemā. Ieceres realizēšanai nepieciešami 304 711,09 eiro, no kuriem 75% tiks segti, veicot aizņēmumu Valsts kasē un 25% tiks nodrošināti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis informēja, ka Maļinovas ciema Rēzeknes iela šķērso daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus 0.640km garumā un šajā ielas posmā dzīvo aptuveni 200 iedzīvotāji. Šī iela nav atjaunota vairāk kā 40 gadus un gar daudzdzīvokļu mājām Nr.33, 35 un 37 ir avārijas stāvoklī. Tāpat daļā ielas nav apgaismojuma, apdraudot iedzīvotāju drošību un veselību.

Būvdarbi Maļinovas ciemā tiks veikti vienā kārtā un tos plāno pabeigt līdz 2018. gada novembrim.

Naujenē remontēs divas pašvaldības ēkas