Lomžas delegācija augstu novērtē novada iedzīvotāju aktivitāti

AKTUĀLI

Jau vairāk nekā divdesmit gadus Augšdaugavas novads sadarbojas ar Lomžas novada pašvaldību Polijā. Šī gada 7.–10. septembrī partneru delegācija ieradās vizītē, lai apspriestu sadarbības iespējas dažādu starptautisku projektu konkursu ietvaros.

Tikšanās laikā ar pašvaldības priekšsēdētaja 1. vietnieku Aivaru Rasčevski un izpilddirektoru Pēteri Dzalbi tika pārrunāti abu pašvaldību funkcionēšanas modeļi un meklētas kopīgas interešu jomas, kurās varētu risināt iedzīvotajiem svarīgus jautājumus. 

Delegācija Lomžas pašvaldības stārasta vietnieces Marijas Djekoņskas vadībā apmeklēja Naujenes bibliotēku Kraujā, Višķu tehnikumu un Višķu sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu. Dvietē viesi devās uz Paula Sukatnieka piemiņas muzeju "Apsītes", sv. Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīcu, Dvietes muižu un dabas parku “Dvietes paliene”.  Bebrenē poļu draugi apskatīja Bebrenes dzirnavas, nobaudīja Mājas kafejnīcu dienu ietvaros Bebrenes muižā piedāvātos ēdienus, bet pēcpusdienā devās uz Juzefovas parka festivālu, lai vērotu plašā pasākuma norisi. Naujenes novadpētniecības muzejā viesi iepazina tēlnieces Valentīnas Zeiles daiļradi un interesantus faktus par novada vēsturi. Izbraucot uz Poliju, delegāciju uzņēma Subatē, kur viesiem bija iespēja apskatīt 1685. gadā celto Pestītāja luterāņu baznīcu, kas ir valsts un Eiropas nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis.

Svarīga poļu ciemiņiem bija Staņislava Sireviča atjaunotā kapakmens apskatīšana Daugavpils Katoļu kapos, Poļu nama apmeklējums, tikšanās ar Latvijas Poļu Savienības pārstāvjiem, kā arī sveču iedegšana pie poļu nacionālā varoņa, majora Vladislava Ragiņa pieminekļa, kas atrodas pie Daugavpils Valsts Juzefa Pilsudska poļu ģimnāzijas.

Lomžas pašvaldības delegācijas pārstāvji augstu novērtēja Augšdaugavas novada iedzīvotāju aktīvo iesaistīšanos apkārtējās vides sakopšanā un projektu realizēšanā. Tikšanos rezultātā tika atrasti kopīgi izaicinājumi un aplēstas turpmākas sadarbības jomas, kas ļaus pašvaldībām, rakstot starptautiskus projektus, cerēt uz partneru atbalstu.

Foto: Guntis Kaminskis, Miroslavs Kadlubovskis

Naujenes akordeonistu orķestris pārsteidza klausītājus Polijā