Līksnas deju kolektīvs “Daugaveņa” aicina uz 15 gadu jubilejas koncertu

AKTUĀLI

4. novembrī, plkst. 18.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” izskanēs Līksnas pagasta Kultūras nama vidējas paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” 15 gadu jubilejas koncerts “Deja mani stipru dara”.

Kolektīvs darbojas kopš 2008. gada un pašlaik pulcina kopā 18 dejotgribētājus.

Deju kolektīva darbības misija ir sniegt vidējās paaudzes dejotājiem iespēju apgūt un pilnveidot savas iemaņas latviešu skatuviskā tautas dejā, radoši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas un tautas kultūras mantojumu, aktīvi piedalīties Dziesmu un deju svētku un citu pagasta un Latvijas mēroga pasākumu procesa nodrošināšanā, un ar savu sniegumu priecēt skatītājus Latvijā un citās valstīs.

Kolektīvs aktīvi piedalās Līksnas pagasta un novada organizētajos svētku un tautas gadskārtu tradīciju pasākumos, kā arī pārstāv novadu Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Deju kolektīvs “Daugaveņa” dejo ne tikai svētku repertuāru, bet iestudē dejas savam priekam. Kolektīva moto skan: “Dejo tā, lai kaimiņam un pašam prieks!”. Kolektīvs savus skatītājus iepriecina ne tikai koncertos, bet labprāt piedalās arī privātos pasākumos ar krāšņiem priekšnesumiem, kuros iesaista apkārtējos.

Kolektīvu vada enerģiskā un talantīgā Kristīne Vasiļevska, kura prot ne tikai saliedēt un sagatavot kolektīvu, bet arī aktīvi raksta projektus, lai var uzspodrināt kolektīva vizuālo tēlu.  Šogad ar Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstu Kristīne ir sarūpējusi dejotājiem jaunus brunčus un bikses.  

Darbības gados izdejoti daudzi Latvijas mēroga un starptautiskie tautas deju pasākumi, un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” allaž ir atvērts un uzņems jaunus dejotgribētājus.

Šo piepildīto gadu laikā dejotāji pierādījuši savu uzticību un lielo mīlestību pret deju. Lai arī kolektīvu papildinājuši jauni dejotāji, joprojām dejas ritmā lec arī pieredzes bagātie dejotāji, kas šajā kolektīvā sākuši dejot jau pirms krietna laika. Viņi vidū ir Ingrīda Geriņa, Ināra Podniece un Indra Skrinda.

Jubilejas koncertā tiks izdejotas gan aizgājušo Dziesmu un deju svētku dejas, gan dejas ārpus šī repertuāra, tāpat arī izskanēs dzejnieces Annas Rancānes teksti, kuri speciāli tika sarakstīti šim jubilejas koncertam.

Jubilejas koncertā pie “Daugaveņas” ciemos brauks arī citi tautas deju mīļotāji, kam sirds sitas vienā ritmā ar dejas soli: Alūksnes Kultūras centra deju kopa "Jukums" (mākslinieciskais vadītājs Agris Veismanis), Daugavpils Vienības nama deju ansamblis "Laismeņa" (mākslinieciskā vadītāja Diāna Soldāne), Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete" (mākslinieciskā vadītāja Anita Meikšāne) un Kalupes pagasta sieviešu deju kolektīvs "Leičupe" (mākslinieciskā vadītāja Sanita Grigorjeva).

Visi mīļi gaidīti!

Ieeja koncertā bez maksas.

Koncerta mākslinieciskā vadītāja Kristīne Vasiļevska.

Jubilejas koncerta tapšanu atbalsta Augšdaugavas novada pašvaldība.

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumiem!