Lieldienu prieki!

Kultūra

Mazi balti pūpoliņi
Koka zaros sagūluši.
Mūsu acīs, mūsu sirdīs
Gaismas staru iedeguši.
Cauri cīruļputeņiem baltiem
Lieldienas, Lieldienas nāk.

(Ārija Āre)

Kad garās, tumšās naktis kļūst īsākas, bet dienas ir pastiepušās tik pat garas kā naktis - tad klāt ir Lieldienu laiks. 12.aprīlī, ieskandinot Lieldienas, Medumu pagasta bibliotēkā notika pasākums bērniem “Lieldienu prieki!” ar Tautas nama atbalstu.

Kopā ar Lieldienu zaķi devāmies meklēt Lieldienas. Bērni veidoja domu kartes, atšifrēja vārdus, sauca lietas, kas līdzīgas olai, atcerējās Lieldienu svinēšanas tradīcijas ģimenē, minēja mīklas, uzklausīja ticējumus. Visu, ko zināja, stāstīja bērni, ko nezināja - uzzināja!

Visinteresantākā nodarbe bija olas veidošana.

Interese un zināšanas par Lieldienu tradīcijām bija lieliskas.

Priecājamies un sakām paldies bērniem par piedalīšanos pasākumā!

Medumu pagasta bibliotēkas vadītāja Aelita Kožemjakina

KAA pasākums "Tikšanās ar absolventiem"