Lielās egles iedegšana Maļinovā “Piparkūkas danco”

Kultūra

Iededz sveces savā logā vienkārši tāpat,
Varbūt gribēs kāds ar tevi šonakt parunāt...
Iededz gaismu savā sirdī, lai tā spīd.
Katram spēsi labus vārdus pasacīt...

11.decembra pēcpusdienā Maļinovas pagasta saieta namā pulcējās pagasta iedzīvotāji, lai kopīgi iedegtu svētku egli. Gaisā virmoja piparkūku un eglītes skuju smarža radot svētku noskaņu. Visi pasākuma dalībnieki tika aicināti uz radošu darbošanos, lai no diegiem izgatavotu rotājumu eglītei “cepurīti “, kā arī pašrocīgi izrotātu saieta nama eglīti. Karot eglītē rotājumu katrs izteica laba vēlējumus. Eglītes pušķošana pašrocīgi atsauca bērnības atmiņas un radīja kopības sajūtu.  Dziesmām, Maļinovas pagasta interešu kopas “Ivuški” izpildījumā, un dzejas rindām skanot eglītē iedegās arī gaismiņas. Noslēgumā visi tika aicināti baudīt karstu tēju ar pašceptu pīrāgu un dalīties ar Ziemassvētku ticējumiem.

Ziemassvētku vakarā jātur maize, sāls un uguns uz galda, tad nākamais gads būs svētīgs.

Gaišu un ģimenisku svētku gaidīšanas laiku!

Slimības pabalstu par smagi slima bērna kopšanu izmaksās ilgāku laika periodu