Lielā talka Naujenes pamatskolā

Izglītība

Šogad Lielās talkas diena ir 30. aprīlis, bet Naujenes pamatskolas saime devās talkot 29. aprīlī. Piedalīšanās talkā mūsu skolā ir izvērtusies par labu paradumu, kurš skolēnos ieaudzina rūpes, saudzīgu attieksmi un mīlestību pret dabu. Šajā dienā ikvienam audzēknim tika dota iespēja pielikt savu roku, lai kāds mūsu skolas un tai apkārt esošās teritorijas stūrītis būtu tīrāks un sakoptāks. Turklāt talkošana parasti saliedē klašu kolektīvus. Tas ir labi pavadīts laiks, kopīgiem spēkiem strādājot, bet tajā pašā laikā atpūšoties no ikdienas steigas.

Talkā piedalījās 1. – 8. klašu skolēni un viņu klases audzinātājas. Mūsu pagasta ceļmalas bija kļuvušas ļoti bēdīgas, jo pudeles, skārdenes, maisiņi un citi mēsli biezā slānī bija sakrājušies un izskatījās ļoti neglīti. 1., 3., 4., 5. un 6. klases skolēni, ekipējušies ar darba cimdiem un kārtīgu maisu, nolēma pieteikt karu šiem netīrumiem. Žēl, ka aizvien atrodas cilvēki, kas vienkārši tuvākajos krūmos vai ceļmalā izmet nevajadzīgās mantas, sadzīves atkritumus.

7. un 8. klases skolēni čakli strādāja ciematā. Viņi sakopa ne tikai ceļmalas, bet arī sakārtoja teritoriju ap veco skolas ēku, rūpīgi izretināja un iztīrīja krūmus gar ceļa malu un pieturu. Lieli darba rūķi bija arī 2. klases skolēni. Viņi sakārtoja teritoriju aiz skolas – novāca ķieģeļus un sakārtoja tos pie šķūņa glītās kaudzītēs.

Talkā piedalījās arī mūsu skolas tehniskie darbinieki – sakārtoja puķu dobes, skolas teritoriju. Visi mūsu skolas talkotāji ir apmierināti ar paveikto darbu un priecājas, ka pēc padarītā skolas un pagasta apkārtne ir kļuvusi tīrāka un sakoptāka. Taču jāatceras, ka, jo mazāk piesārņosim dabu, jo pateicīgāka tā mums būs. Ja katrs paveiks kaut nedaudz un aizdomāsies, vai ir labi zemē nomest papīrus vai plastmasas pudeles, un tomēr to nedarīs, tad mūsu apkārtne kļūs skaistāka un jaukāka.

Liels paldies visiem skolēniem, audzinātājām un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu gan skolas, gan arī Naujenes sakopšanā! Liels prieks un lepnums par visiem mūsu skolēniem! Lai sakoptā skolas apkārtne priecē ne tikai mūs, bet arī mūsu skolas viesus!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Īstermiņa aizdevums no vienotā platību maksājuma