Līdz 15. oktobrim piesaki kandidātu novada domes apbalvojumiem

AKTUĀLI

Tuvojoties 18. novembrim un Latvijas 100. dzimšanas dienai, Daugavpils novada dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā.

Līdz š.g. 15. oktobrim ieskaitot aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”.

Tiesības pieteikt kandidātus ir Daugavpils novada domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām.

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot papīra veidā Daugavpils novada domes personāla daļā (28.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektroniski uz epastu - jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām - t.65476834

Pilna informācija par pretendentu pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā par Daugavpils novada domes apbalvojumiem. Nolikums pieejams šeit un pagastu pārvaldēs.

Pieteikuma veidlapa Atzinības rakstam Pieteikuma veidlapa balvai "Gada cilvēks"

Novadā turpinās mājokļu siltināšanas projekti