Līdz 15. oktobrim piesaki kandidātu novada domes apbalvojumiem

Pašvaldība

Tuvojoties 18. novembrim, Daugavpils novada dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Līdz š.g. 15. oktobrim ieskaitot aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”.

Pilna informācija par pretendentu pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā par Daugavpils novada domes apbalvojumiem. Nolikums pieejams mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un pagastu pārvaldēs. Tiesības pieteikt kandidātus ir Daugavpils novada domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām. Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot papīra veidā Daugavpils novada domes Personāla daļā (28. kab., Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektroniski uz e-pastu - jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām - t.65476834.

Par izmaiņām pasažieru vilcienu kustības sarakstos