Leader projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta uzņēmējdarbības projektiem

AKTUĀLI

Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Vietas ekonomikas stiprināšanai un uzņēmējdarbībai. Labvēlīgas vides radīšana: Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. "Mērķi, rīcības un 8. kārta" pieejamais finansējums ir  259608,52 EUR. Atbalsta apmērs vienam projektam līdz  50 000 EUR.

Projektu iesniegšana notiek no 5.03 līdz 5.04 tikai elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā – divi gadi.

Informatīvie semināri par LEADER projekta atbalsta iespējām:

  • 18. februāris, plkst. 10:00 Lauku centrs, (Sēlijas iela 25, Daugavpils),
  • 20. februāris, plkst. 10:00  Ilūkstes jauniešu kvartāls (Brīvības iela 12, Ilūkste).

Biedrība Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Adrese: Sēlijas iela 25, 305.kabinets, Daugavpils LV-5401, Kontaktpersona: Inga Krekele, tālr.: 29184640, e-pasts: inga.krekele@gmail.com, vai pārejot mājaslapā. PASĀKUMA DARBA KĀRTĪBA Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Komiteju sēdes