“Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 11. oktobrī plkst. 15.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” organizē pasākumu “Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā”. 

Aicinām uz tikšanos, viedokļu apmaiņu starp Augšdaugavas novada NVO pārstāvjiem, pašvaldības kultūras darbiniekiem un politiķiem.

Sarunu tēma: pašvaldības, NVO un kultūras institūciju sadarbība, veidojot laikmetīgu, pilsoniski aktīvu un saliedētu kultūrtelpu Augšdaugavas novadā.

Papildus informācija:

Kristīne Saulīte

Augšdaugavas novada Kultūras centra ”Vārpa”

Vecākā kultūras darba vadītāja

26362572, 65431867

kristine.saulite@augsdaugavasnovads.lv

Senioru diena Medumos