Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas starpkongresu konference

AKTUĀLI

29. novembrī Rīgā norisināsies LSK kongress, savukārt oktobra nogalē Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” notika Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas starpkongresu konference.

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja Anna Jegorova stāsta, ka šobrīd LSK abu novadu komiteja vieno vairāk kā 500 biedrus 17 tā nodaļās. Katrā no nodaļām darbojas aktīvs tā dalībnieku kodols, kas atbalsta un popularizē Sarkanā Krusta darbību.

Klātesošos LSK biedrus un darbiniekus sveica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova un Ilūkstes novada domes izpilddirektora p.i. Reinis Līcis. Viņiem tika pasniegtas arī LSK biedru nozīmītes.

Šogad Latvijas Sarkanais Krusts atzīmēs savu 101. gadskārtu. Tā pamatuzdevumi un pamatprincipi gadu gaitā paliek nemainīgi, savukārt galvenais mērķis ir sniegt palīdzību cilvēkiem visdažādākajās viņu dzīves situācijās.

Anna Jegorova: “Sarkanajam Krustam, protams, ir daudz uzdevumu. Tā ir viena no lielākajām biedrībām visā Latvijā, kas darbojas dažādos virzienos. Mūsu novadā galvenais uzdevums ir palīdzība tiem cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama. Tā ir pirmās palīdzības iemaņu apmācīšana, prasmju pilnveidošana cilvēku aprūpē dažādos dzīves gadījumos – vecumā, slimībā, ikdienas aprūpē. Tāpat arī humānā palīdzība, Eiropas pārtikas paku programmas realizācija, kā arī palīdzība citās neparedzamās situācijās – pēc traumām vai smagām saslimšanām, pēc dažādām krīzes situācijām, arī stihiskām nelaimēm. Tāpat Sarkanais Krusts palīdz bēgļiem un cilvēkiem, kuriem nepieciešams patvērums vai dzīvesvietas maiņa sakarā ar pēkšņo dzīves situāciju”.

Anna Jegorova atzīst, ka novadā nepieciešams stiprināt jauniešu iesaisti SK darbībā, kā arī turpināt Eiropas pārtikas paku izsniegšanu maznodrošinātām un trūcīgām personām. Tāpat Sarkanā Krusta vajadzībām būtu ļoti nepieciešams transports gulošu un cilvēku ar īpašām vajadzībām transportēšanai.

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejā darbojas vairāki brīvprātīgie, savukārt komitejas darbu organizē tās izpilddirektore Ērika Naglinska.

Ērika Naglinska: “Mēs darbojamies dažādās jomās. Pirmā un svarīgākā no tām ir Eiropas pārtikas paku izdale maznodrošinātām un trūcīgām personām. Mums ir aktīva donoru kustība. Priecē tas, ka viņu vidū ir arī daudzi jaunie donori, kā arī kustību atbalsta jaunieši. Piedalāmies pirmās palīdzības apmācību organizēšanā un organizējam sacensības skolu jauniešiem”.

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne savu darbību sākusi 1923. gadā, vēl joprojām pulcējot jauniešus visā Latvijā. Šogad abos novados dibinātas divas jaunas LSK jaunatnes komitejas. Viena no tām – Špoģu vidusskolā.

Septembrī Špoģu vidusskolas komanda Republikāniskās skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās 13 jauniešu komandu vidū ierindojās 4. vietā. Skolotāja un LSK brīvprātīgā Iveta Grīne stāsta, ka jauniešu iesaisti LSK darbībā motivē viņu labās sirdis un apziņa, ka viņi kādam var palīdzēt.

Zīmīgi ir tas, ka no 10 LSK jaunatnes komitejas biedriem četri ir izteikuši vēlmi kļūt par Sarkanā Krusta biedriem. Savukārt jau novembra beigās jaunieši skolā organizēs Veselības nedēļu.

Dažādas iemaņas un prasmes ēdienu gatavošanā un rokdarbos tiek apgūtas LSK projekta “Protam, varam, darām” gaitā, kura mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti, kas atrodas sociālās aprūpes namos. Nesen šādas nodarbības Daugavpils novadā aizvadītas Višķu sociālās aprūpes centrā un Kalupes sociālo pakalpojumu centrā “Pīlādzis”.

Senioru aktīvu iesaisti un līdzdalību gan LSK projektos, gan citos pasākumos pierāda vairāku pašdarbības kolektīvu izveide gan Daugavpils, gan Ilūkstes novadā. Klātesošos konferences dalībniekus ar dziesmām priecēja Bebrenes senioru vokālais ansamblis “Sarma”, savukārt ar dejām – Višķu pagasta senioru deju kopa "Magones".

Starpkongresu konference notika projekta “Veselības veicināšana Daugavpils novadā” gaitā, ko finansē Eiropas Sociālais fonds. Klātesošie varēja noklausīties nelielu fizioterapeita lekciju par ikrīta vingrošanu, kā arī kustību pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu.

Svarbumbu cēlāju uzvaras Latvijas kausa pēdējā posmā svarbumbu celšanā