Latviešu biedrība aicina piedalīties izstādē “Rudens veltes”

Kultūra

Daugavpils Latviešu biedrība rīko ziedu, augļu un dārzeņu izstādi “Rudens veltes”, kura piedalīties aicina arī Augšdaugavas novada iedzīvotājus.  Izstāde tiek rīkota ar mērķi veicināt interesi par Latvijas ziedu, augļu un dārzeņu daudzveidību un neparastumu, popularizēt ziedkopības, dārzkopības un augļkopības prasmes un nodrošināt iespēju izstādīt apskatei izaudzēto savā dārzā. Izstādē var piedalīties Daugavpils Latviešu biedrības biedri un citi interesenti.

Izstāde notiks Vienības nama 2. stāva foajē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī,

Pieteikums dalībai izstādē līdz 7. oktobrim jānosūta elektroniski DLB valdes loceklim Albertam Mendriķim uz e-pastu selija_am@inbox.lv vai zvanot uz tālruni 29678562.

Izstādes tēma ir  “Rudens veltes”, dalībnieki atbilstoši tēmai veido kompozīcijas “Rudens veltes” no pašaudzētiem ziediem, augļiem un dārzeņiem. Ekspozīcijas noformējumā veicināma radoša interpretācija, kompozīcijās iespējams izmantot brīvi izvēlētus materiālus un to salikumus pie ziediem, augļiem un dārzeņiem, jābūt piestiprinātai un noformētai vizītkartei ar dalībnieka vārdu, uzvārdu un darba nosaukumu.

Izstādes darbi jāatnes 8. oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 uz Vienības nama 2.stāva foajē.

Izstādes dalībnieku darbus vērtē DLB izveidota un apstiprināta žūrija, ņemot vērā darba atbilstību izstādes tēmai un nolikuma prasībām, izstādīto eksponātu daudzveidību, kvalitāti un noformējumu, kā arī veiksmīgu darba nosaukuma izvēli. Labāko darbu autori saņems dāvanā stādus.

Izstādes rezultātu paziņošana notiks 8. oktobrī pasākuma “Rudens balle” laikā.

Veiksmīgi turpinās deinstitucionalizācijas projekts Augšdaugavas novadā