Lasīšanas svētki un Skaļās lasīšanas sacensības Sventes vidusskolā

AKTUĀLI

2020. gada 30. janvārī Sventes vidusskolā notika ikgadējie Lasīšanas svētki, kuros piedalījās 5. - 7. klases skolēni. Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019. gada grāmatu kolekciju, kā arī Latvijas Nacionālās Bibliotēkas portāla Lasāmkoks.lv iespējām. Skolēniem tika piedāvātas dažādas ar lasīšanu un grāmatām saistītas aktivitātes: “Klausies fragmentu un uzmini pasaku!”, “Uzmini, no kuras grāmatas ir šis varonis?”, “Saliec tautasdziesmu rindiņas pareizā secībā!”

Lasīšanas svētku ietvaros notika arī skolas skaļās lasīšanas sacensību fināls. Lasīšanas sacensības tiek rīkotas, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, un tās norisinās trijās kārtās – vietējā skolas (bibliotēkas) līmenī, reģiona pusfinālā un nacionālajā finālā. Atlases kārtā no katras klases tika izvēlēti divi dalībnieki, kuri pārstāvēja savu klasi, lasot izvēlēto grāmatas fragmentu. 5. klasi pārstāvēja Anna Pilace un Oskars Saveļjevs, 6. klasi – Anna Virbale un Ainārs Maculevičs. Visi finālisti tika apbalvoti ar diplomu un Latviešu valodas aģentūras dāvinātajām grāmatām. Par skolas skaļās lasīšanas sacensību uzvarētāju kļuva 5. klases skolnieks Oskars Saveļjevs.

Pasākumu sagatavoja un vadīja 7. klase kopā ar klases audzinātāju Ilonu.

Pasākums tika rīkots ar mērķi uzlabot skolēnu lasītprasmi un rosināt skolēnu interesi par grāmatām un lasīšanu.

Informāciju sniedza: Ilona Anaņko, Sventes vidusskolas angļu valodas skolotāja

Radošā darbnīca angļu valodā “Ķer ciet sapni ar ASV informācijas centru”