Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

AKTUĀLI

Aicinām jūs pievienoties biedrības “Latvijas Lauku forums” un biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” rīkotajos pasākumos!

29. un 30. janvārī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” darbības teritorijā varēs iepazīsties un izzināt vairākas vietējas iniciatīvas, kas radītas vai pilnveidotas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir iespēja pievienoties tikšanās Dvietē un Vabolē, lai iepazītu interesantus stāstus par kaimiņu paveikto un uzzinātu vairāk par Eiropas investīciju radītajiem rezultātiem. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām.

Dviete

Norises laiks: trešdiena, 2020. gada 29. janvāris plkst. 17.30 – 20.30

Norises vieta: P. Sukatnieka mājā „Apsītes”, Ilūkstes novadā

Vabole

Norises laiks: ceturtdiena, 2020. gada 30. janvāris plkst. 17.30 – 20.30

Norises vieta: Z/S “Jaundīķi” un Skrindu muzejā Vabolē, Daugavpils novadā

Viesojoties Latvijā šī gada 17. janvārī, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica uzsvēra, ka kohēzija un atbalsts lauku teritorijām, kurās vērojama depopulācija, reta apdzīvotība un darbaspējīgo cilvēku emigrācija, ir viena no viņas darba prioritātēm. Ar Eiropas Savienības atbalstu iedzīvotāji var attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos, uzsākt jaunus projektus, kas palīdz attīstīties gan pašiem, gan vietējai kopienai.

Kampaņas tikšanās Dvietē sanācējiem iedvesmas spēka pieredzi stāstīs jauna zemniece, kas audzē arbūzus, un Dvietes muižas un P. Sukatnieka muzeja saimniece, kura iedzīvina vēsturi kopienas spēcināšanai šodien. Tāpat dalībnieki iepazīsies ar senatnīguma auras apvītās Bebrenes dzirnavu attīstības stāstu, kas unikālas ar laukakmeņu mūri, seniem koka dēļiem, savdabīgo interjeru un īpašo miltu smaržu, un visai Sēlijai nozīmīgu septiņpadsmit vietu stiprinošu un reģiona identitāti veidojošo “Sēlijas salu” stāstu.

Daugavpils novada tikšanās klātesošajiem būs iespēja iepazīt vienu no veiksmīgākajām zemnieku saimniecībām novadā, atklāt kulinārā mantojuma saglabāšanu Vabolē un degradēto teritoriju atdzīvināšanu Sventē. Dalībnieki izbaudīs gardus pieredzes stāstus par Skrindu dzimtas muzeju un tūrisma attīstību Daugavas lokos, kas ļaus sadzirdēt vairāk nekā ikdienas tūristiem.

Aicinām ieplānot arī nākamās kampaņas „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” LLF organizētajās tikšanās Zemgalē un Latgalē:

Februārī

 1. februārī plkst. 17.30, Rugājos, Rugāju novadā
 2. februārī plkst. 17.30, Staburagā, Jaunjelgavas novadā
 3. februārī plkst. 17.30, Ludzas novadā
 4. februārī plkst. 12.00, Līvānu novadā

Martā

 1. marts plkst. 15.00, Baltinavas novadā
 2. martā plkst. 17.30, Svētē, Jelgavas novadā
 3. martā plkst. 15.00, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā
 4. martā plkst. 11.00, Kārsavas novadā

Aprīlī

 1. aprīlī plkst. 17.30, Zemgalē, Gūdas pagastā, Jelgavas novadā
 2. aprīlī plkst. 17.30, Rundāles novadā
 3. aprīlī plkst. 12.00, Aglonas novadā
 4. aprīlī plkst. 17.30, Ciblas novadā
 5. aprīlī plkst. 10.00, Gārsenē, Aknīstes novadā
 6. aprīlī plkst. 10.00, Pilkalnē, Neretas novadā
 7. aprīlī plkst. 17.30, Tērvetes novadā

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju