Laiks doties pārgājienā!

AKTUĀLI

22. augustā aicinām Naujenes un Biķernieku pagasta jauniešus izbaudīt vasaras mirkļus, kopā sasniedzot distanci 9,6 km.

Pārgājienu organizē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas Naujenes, Biķernieku pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes Linda Laizāne un Olga Pankova.

Pārgājiens norisināsies 2022. gada 22. augustā, pārgājiena dalībnieki tiekas pie Naujenes jauniešu pulcēšanās vietas (Skolas iela 12) plkst. 10:00.

Pārgājiena laikā kopīgi tiks plānotas jauniešu aktivitātes nākamajam mācību gadam, lai uzlabotu jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks piedāvātas sporta aktivitātes, uzmundrinošie ledlauži Naujenes, Biķernieku jauniešu iepazīšanai un saliedēšanai.

Pārgājiena dalībnieki

Pārgājienam var pieteikties jaunieši no Biķernieku, Naujenes pagasta (Naujenes, Kraujas, Lociku, Vecstropu ciems), kura ir vecumā no 13 – 25 gadiem.

Jaunieši, kuri nav sasnieguši pilngadību līdz 2022. gada 18. augustam plkst. 17.00 jāiesniedz aizpildīta un parakstīta vecāku atļauja.

Vispārīgie noteikumi

Dalībnieks apņemas pārgājiena laikā izpildīt Organizatora dotos norādījumus un drošības instrukcijas.

Piedaloties Naujenes, Biķernieku pagasta pārgājienā, dalībnieks piekrīt, ka visi pasākuma laikā iegūtie foto un video var tikt izmantoti publicēšanai sociālajos tīklos, novada un pagasta mājaslapās.

Dalībnieka obligātais ekipējums:

-              ērti apavi;
-              atstarojoša veste;
-              dzeramais ūdens;
-              odu, ērču un citu kukaiņu atbaidītājs (sprejs vai krēms);
-              vēlama pote pret ērču encefalītu;
-              lietusmētelis.

Dalība pārgājienā ir bezmaksas;

Pārgājiena norise

1. Pārgājiena dalībnieki tiekas autostāvvietā pie Naujenes jauniešu pulcēšanās vietas 2022. gada 22. augustā plkst 10.00;

2. Kopējā pārgājiena distance ir 9,6 km.

3. pārgājiens tiek uzskatīts par paveiktu, kad visi dalībnieki sasnieguši glempingu “BikBus” līdz plkst. 13:00

Reģistrācija pārgājienam

Pārgājienam pieteikties iespējams zvanot organizatorei Lindai Laizānei pa tel. +371 29826547, Olgai Pankovai +371 26293212 vai nosūtot pieteikumu Naujenes, Biķernieku jauniešu sociālajos tīklos – Facebook lapā NBJ, vai instagrama kontā n_jaunatne līdz 2022. gada 17. augusta plkst. 12:00.

Reģistrācija pārgājienam var tikt apturēta pirms noteiktā termiņa, ja ir jau sasniegts organizatoru plānotais pieteikumu skaits – līdz 15 dalībniekiem.

Papildus informācija par konkursu un tā norisi: Naujenes,Biķernieku pagasta Jaunatnes lietu speciālistes Linda Laizāne, tālr. 29826547 / Olga Pankova, tālr. 26293212

19. augustā- Medumu pagasta svētki