Lāču pamatskolas saime lepojas!

Izglītība

Katru gadu Augšdaugavas novadā notiek Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā dažādās nominācijās tika sumināti Augšdaugavas novada pedagogi.

Turpinot vairāku gadu tradīciju, Augšdaugavas novada pašvaldības dome novada skolotājiem piešķir darba kvalitātes stimulēšanas balvu. No mūsu skolas darba kvalitātes stimulēšanas balvu saņēma: Zinaīda Šumska, Anna Koroļkova, Natalja Laitāne. Šo skolotāju sagatavotie skolēni guva godalgotās vietas novada olimpiādēs un  interešu izglītības konkursos.

    Viena no nominācijām ir “Lieliskākais pedagogs”. Nominantu balvai  “Lieliskākais pedagogs” izvēlas izglītības iestādes skolēni vai vecāki. Lāču pamatskolas skolēni šai nominācijai izvēlējās sākumskolas skolotāju Gaļinu Naumušķinu. Mūsu skolotājai Galinai jebkurš skolēns ir īpašs un talantīgs. Viņa gatava ieguldīt visas savas zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu attīstīties skolēnam, prot saskatīt katrā izglītojamā viņu talantus. Savām audzināmajām klasēm viņa ir ne tikai kā otrā māmiņā, viņa ir viņiem mentore. Mentore, kura gatava kopā ar skolēnu atrisināt jebkuru grūtu situāciju, dot padomu, iedvesmot un pārliecināt skolēnus, ka viņš visu panāks pats.

      Lai atbalstītu un apbalvotu Augšdaugavas novada izcilākos pedagogus, šogad Izglītības pārvalde rīkoja konkursu “Gada pedagogs”. Šajā nominācijā Lāču pamatskolas skolotājiem bija divas balvas.

    “Gada pedagogs” nominācija “Ideju ģenerators” saņēma matemātikas skolotāja Tatjana Lamņova. Lāču pamatskolā Tatjana strādā otro gadu, ar savu pieredzi un idejām gatava dalīties ar kolēģiem. Skolotāja ir ļoti zinoša gan metodikā, gan pedagoģijā un ar savu pieredzi nesavtīgi dalās ar kolēģiem.  Popularizē savu pedagoģisko pieredzi, rīkojot semināru saviem kolēģiem.  Skolotāja spēj aizraut ar matemātiku visus skolēnus. Skolēni ar nepacietību gaida nākamo matemātikas stundu, lai uzzinātu kaut ko jaunu, apgūtu jaunus paņēmienus uzdevumu risināšanā.

     “Gada pedagogs” nominācija “Spožais starts” saņēma sākumskolas skolotāja un direktora vietniece audzināšanas jomā Jūlija Semjonova. Skolotāja Jūlija ir atbildīga, izpalīdzīga, zinoša. Skolēnu acīs viņa ir zinoša, stingra, taisnīga, spēj organizēt jebkuru pasākumu, mācību stundās vienmēr gatava paskaidrot, sniegt atbalstu, ieinteresēt ar mācāmo vielu. Uzsākot vietnieka audzināšanas darbā brašos un plašos soļus, tā iedarbināja ar jaunu spēku kolektīva dzinēju.

     Lāču pamatskolas saime lepojas, ka mūsu skolā strādā sava darba profesionāļi, kuri katru dienu gatavi sniegt atbalstu kolēģiem, skolēniem, vecākiem, iedvesmot savus skolēnus uz augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādes un konkursos.

Lāču pamatskolas kolektīvs

Nekustamā īpašuma "Spārīte 127" izsole