Lāču pamatskola svin Skolotāju dienu

Izglītība

2022. gada 30. septembrī Lāču pamatskolā notika liels un nozīmīgs pasākums, kurš tika veltīts vissvarīgākajiem cilvēkiem mūsu dzīvē- mūsu Skolotājiem. No agra rīta skolotāji tika mīļi sagaidīti ar dāvanām, mūziku un devītklasnieku smaidu. Pēc siltās sagaidīšanas  9.klases skolēni sagatavoja Skolotāju godināšanas ceremoniju, kurā katram skolotājam bija iespēja savā nozīmīgajā dienā justies kā zvaigznei. Katrs skolotājs šajā ceremonijā saņēma pateicību un balvu, katram skolotājam tika veltīta īpaša uzmanība, kā arī katrs skolotājs tika pavadīts  ar skaļiem aplausiem un pozitīvām emocijām. Ceremonijas galvenā ideja bija  šajā dienā uzdāvināt pateicības vārdus. Domājam, ka mūsu 9.klases skolēniem izdevās to īstenot. Topošajiem absolventiem  bija iespēja novadīt stundas sākumskolā un pamatskolā, tā bija jauna pieredze. Iejusties skolotāju lomā nav tik viegli, bet 9.klases skolēniem tas izdevās. Bērni atzīmēja, ka tas bija neparasti un aizraujoši. Šajā dienā bija tikai pozitīvas emocijas un silta atmosfēra. Vēlreiz pateicamies par Jūsu svarīgo un nozīmīgo darbu, cienījamie un mīļi Skolotāji!

Lāču pamatskolas parlaments

Augšdaugavas novadā notiks militārā apmācība