Lāču pamatskola Augšdaugavas novada Skaļās lasīšanas finālā!

AKTUĀLI

27. aprīlī Lāču pamatskolas 5. klases skolniece Katrīna Kuļikova devās uz Ilūksti. Ilūkstes kultūras un mākslas centrā notika Augšdaugavas novada Skaļās lasīšanas fināls.

Katrīna skaļi, izteiksmīgi un pārliecinoši izlasīja savu izvēlēto fragmentu no Astrīdas Lindgrēnes grāmatas "Madikena" un iepazīstināja fināla dalībniekus un žūriju ar sevi.

Pēc žūrijas vērtējuma meitene ierindojās 3. godalgotajā vietā.

Pateicāmies mūsu piektklasniecei Katrīnai par aizkustinošu priekšnesumu un drosmi, novēlam tikpat veiksmīgi pārstāvēt skolu arī citos konkursos un skatēs!

Pateicāmies Katrīnas Kuļikovas vecākiem par meitenes atbalstu, gatavojoties Skaļās lasīšanas sacensības fināliem!

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Svarīga informācija Dvietes palienes apmeklētājiem