Kultūras norises novadā oktobrī

AKTUĀLI

AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA”

19. oktobrī plkst. 19.30 Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” Danču vakars kopā ar folkloras kopu “Dyrbyni”

25. oktobrī plkst. 18.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”

Režisores Ilzes Kungas-Melgailes spēlfilma “Mana Brīvība” – patiesos notikumos balstīts stāsts par Atmodas laika spilgto personību Itu Kozakeviču

BEBRENES PAGASTS

Ceturtdienās plkst. 18.00-21.00 Bebrenes Kultūras namā Galda spēļu vakari

7. oktobrī plkst. 11.00-13.00 Bebrenes dzirnavu laukumā ‘’Lielīšanās un Andelēšanās’’  Tirgošanās ar rudens labumiem, lielāko un neparastāko rudens velšu konkurss.

28. oktobrī plkst. 21.00 Bebrenes Kultūras namā ‘’Masku Balle’’ Deju vakars, kura dalībnieki tērpušies maskās

31. oktobrī plkst. 17.00 Bebrenes teritorijā Orientēšanās tumsā ‘’Spociņš - Jociņš’’

BIĶERNIEKU PAGASTS

4. oktobrī plkst. 12.00 - 15.00 Medumu Pirmā pasaules kara muzejā 

Starptautiskajai senioru dienai veltīta ekskursija uz Pirmā pasaules kara muzeju.

13. oktobrī plkst. 15.00 Biķernieku Kultūras namā Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem. Ziedu un kompozīciju veidošana no kļavu lapām.

18. oktobrī plkst.13.00 Biķernieku Kultūras namā Kartupeļu diena. Kartupeļu ēdienu recepšu apmaiņa un ēdienu degustācija, konkursi, spēles, mīklas par kartupeļiem.

DEMENES PAGASTS

6. oktobrī plkst. 9.00 –14.00 Vecsalienas muiža  Izbraukuma pasākums Demenes pagasta senioriem Vecsalienas muižā Programmā: Ekskursija pa Vecsalienas muižu. Pikniks ar sadziedāšanos un atmiņu stāstiem.

DVIETES PAGASTS

7. oktobrī plkst. 13.00 Dvietes Kultūras namā Senioru dienai veltīts pasākums “Ar smaidu rudenī”.

DUBNAS PAGASTS

5. oktobrī plkst. 14.00 Dubnas Kultūras namā Senioru pēcpusdiena.

ILŪKSTE

21. oktobrī plkst. 12.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā Skandināvijas valstīs populārais cirks – teātris “Finlandis - Soliaris”. Teātrī spēlē augstas klases mākslinieki no Somijas, Dānijas un Lietuvas. Cena 8 eiro. Bērniem līdz trīs gadu vecumam izrāde ir bez maksas. Biļetes varēs iegādāties stundu pirms izrādes.

LAUCESAS PAGASTS

23. oktobrī plkst. 14.00 Laucesas pagasta bibliotēkā Online maketēšanas nodarbība bērniem kopā ar Alekseju Pozdņakovu “Mana sapņu māja”.

LĪKSNAS PAGASTS

Labdarības koncertu maratons “Pieturvieta - ērģeles” Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā:

1. oktobrī plkst. 10.30  kora “Jersika” koncerts “Domas un sapņi dziesmā”

8. oktobrī plkst. 10.30 Arņa Slobožaņina koncerts “Saļmys vosorai".

15. oktobrī plkst. 10.30 Rēzeknes novada vokālā ansambļa “Skonai” koncerts “Tovs mīrs”. Mākslinieciskā vadītāja Guntra Kuzmina-Jukna.           

22. oktobrī plkst. 10.30 St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas stīgu un klavierspēles nodaļu audzēkņu un skolotāju koncerts “Veltījums”;

29. oktobrī plkst. 10.30 Guntara Rača dzejas un dziesmu programma “365”, īpašais viesis Edvards Strazdiņš.

MAĻINOVAS PAGASTS

6. oktobrī plkst. 13.00 Maļinovas Saieta namā pasākums pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Pie tējas tases”.

MEDUMU PAGASTS

5. oktobrī Medumu Tautas namā Senioru dienas pasākums: plkst. 15.00 ekskursija uz Pirmā Pasaules kara muzeju, plkst. 16.00 tikšanās pie tējas galda, ievārījumu konkurss, mūzika.

NAUJENES PAGASTS

12. oktobrī plkst. 17.30 Naujenes bibliotēkā tikšanās ar pediatri Ilzi Kucinu. Saruna, ieteikumi un atbildes uz vecāku jautājumiem. “Bet mēs jau gatavi aukstajai sezonai!”

19. oktobrī plkst. 17.00 Naujenes bibliotēkā Kroņu veidošanas radošā darbnīca pieaugušajiem, vada Kristīne Kuņicka;

19. oktobrī plkst. 10.00 Naujenes bibliotēkā Medijpratības nodarbība #3 “Ričijs Rū un internets” Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņiem;

23. oktobrī plkst. 14.00 Naujenes bibliotēkā Online maketēšanas nodarbība bērniem kopā ar Alekseju Pozdņakovu “Mana sapņu māja”;

27. oktobrī plkst. 19.00 Naujenes Kultūras centrā Rudens balle.

NĪCGALES PAGASTS

10. oktobrī plkst.11.00 Nīcgales Tautas namā Atpūtas pēcpusdiena senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  pie tējas tases “Atkal rudenī”;

27. oktobrī plkst. 16.00 Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā Helovīna radošā darbnīca bērniem un jauniešiem “Spokainais Helovīns”.

PILSKALNES PAGASTS

19. oktobrī plkst. 17.00 Atpūtas mājā “Dubezers” Meistarklase ar šefpavāru Ēriku Aleksejevu;

28. oktobrī plkst. 11.00 Pilskalnes pagasta ēkā Radošā darbnīca bērniem

“Veco grāmatu pārvērtības”.

SUBATES PILSĒTA UN PRODES PAGASTS

11. oktobrī plkst. 18.00 Subates Kultūras namā “Atslēgas vārds” Pārdomu, radošuma un iesaistes prāta vētra;

27. oktobrī plkst. 19.00 Subates Kultūras namā, Subates skolas ēkā Vakara sarunas ar Ievu Johansoni un Sarmīti Buholci.

SALIENAS PAGASTS

3. oktobrī plkst. 13.00 Vecsalienas muižas parkā Meža dienas (izzinoša nodarbība, parka sakopšana, zupas gatavošana, aktivitātes svaigā gaisā)

12. oktobrī plkst. 14.00 Salienas Kultūras namā atpūtas pēcpusdiena senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām(koncerts, radošās aktivitātes, konkursi,dejas);

SVENTES PAGASTS

8. oktobrī plkst. 17.00 Sventes Tautas namā Pieredzes stāsts par Araratu jeb pastaiga virs mākoņiem!

19. oktobrī plkst. 14.00 Sventes Tautas namā Atpūtas pēcpusdiena senioriem “Pretī rudenim”.

TABORES PAGASTS

22. oktobrī plkst. 11.00 Tabores Sabiedriskajā centrā Intelektuālā spēle (kluba dalībniekiem).

VABOLES PAGASTS

10. oktobrī plkst. 15.00 Vaboles Kultūras namā Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Mūsu mežā…”

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

5. oktobrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolā Skolotāju dienai veltīts koncerts

19. oktobrī plkst. 11.00 Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā I Starptautiskais (VII) Sēlijas, Latgales un  Aukštaitijas vēsturisko zemju mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss  “Skani,  tēvu zeme!” mūzikas daļa. Konkursa norise un Ilonas Bageles meistarklase pedagogiem. Pasākums notiek sadarbībā ar Augšdaugavas novadu un KKF -  “Sēlijas kultūras programma” 2023 atbalstu.

24. oktobrī plkst. 11.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā I Starptautiskais (VII) Sēlijas, Latgales un  Aukštaitijas vēsturisko zemju mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss  “Skani,  tēvu zeme!” mākslas sadaļa. Laureātu apbalvošana, Baibas Vaivares meistarklase- radošās darbnīcas konkursa laureātiem un pedagogiem. Pasākums notiek sadarbībā ar Augšdaugavas novadu un KKF - “Sēlijas kultūras programma” 2023 atbalstu.

IZSTĀDES

  • Visu oktobri sabiedriskajā centrā “Laucesa” Maļinovas pagasta bibliotēkas rušniku kolekcijas izstāde “Izšūtie dvieļi”;
  • No 10. līdz 25. oktobrim  (11.00. - 17.00) Maļinovas Saieta namā izstāde “Rudens noskaņās” (rudens ražas kompozīcijas);
  • No 9. līdz 20. oktobrim (9.00-17.00) Vaboles Kultūras namā izstāde “Mana dārza āboli-rudens krāsu mirdzumā” (izstāde skatāmi vairāk nekā 15 šķirņu āboli no z/s “Kļavas” ābeļdārza );
  • Visu oktobri (9.00-17.00) Kalupes pagasta pārvaldes ēkā kalupieša Antona Salieša radošo darbu izstāde ”Latvju rakstu zīmes un krāsu ritmi”;
  • Katru dienu, iepriekš piesakoties, Bebrenes Dzirnavās Kristīnes Lipkovas un Elenas Paslavskas tekstilizstāde “Vel Velies Vēl+ies…’’;
  • Līdz 21. oktobrim Dvietes pagasta bibliotēkā Aijas Upītes fotoizstāde “Goba cauri gadalaikiem”;
  • No 23. oktobra līdz gada beigām (9.00 - 17.00) Skrindu dzimtas muzejā grāmatu izstāde “Gaismas ceļš ir drukots words”;
  • Līdz gada beigām Skrindu dzimtas muzejā novadnieces Anitas Jasinskas mākslas darbu izstāde; mākslinieka  J.Svenča ekspozīcija - izstāde (grafikas darbi, linogriezumi, klišejas, dzīvojamās istabas mēbeles), cilvēku dzīvesstāsti fotogrāfijās, fotomākslinieks St. Grohoļskis.
Pārgājiens "Pilskalniem pa pēdām"