Kopējs labums gan pagastam, gan pašvaldībai

AKTUĀLI

Biedrība “Višķu attīstībai” darbojas sabiedriskā labuma jomā un piesaista līdzekļus pašvaldības iedzīvotāju interešu realizešanai kopš 2009. gada. Organizācija aktīvi meklē iespējas, lai rastu finansējumu dažādu Višķu pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai, piemēram, apkārtējās vides sakopšanai, jaunu tūrisma pakalpojumu veidošanai un dažādošanai, brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai vai publisko ezeru apsaimniekošanai.

Pirmais biedrības projekts bija biotualešu iegāde, izmantojot LAD līdzfinansējumu. Kad sākās Višķu estrādes un stadiona attīstība, sākās pasākumu rīkošana, kļuva skaidrs, ka trūkst infrastruktūras. Jānis Proms to uzskata par plusu pašvaldībai, jo ar biedrības starpniecību tiek realizēti projekts kopējam labumam: “Šī atpūtas vieta (pludmale pie Višķezera) tika uzlabota, apvienojot spēkus vairākām biedrībām. Tika realizēti vairāki projekti: atjaunota laivu stacija, iegādātas laivas, katamarāni. Tas dod lielu pievienoto vērtību pašvaldībai un pagastam.”

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabota Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciema sabiedriskā infrastruktūra. Luknas ezera krastā netālu no laivu stacijas un sabiedriskās pirts notika teritorijas labiekārtošana, pārveidojot to par vienu veselu. Tika ierīkoti celiņi, iesēti zālāji, izveidots lietus ūdens novadgrāvis, pie pirts terases un pandusa iekārtotas margas, uzstādīti galdi un soli, nostiprinātas nogāzes, sakārtota pludmales krasta līnija,  uzbūvētas bruģa aizsargapmales, izveidots koka tiltiņš grāvja šķērsošanai un laipas uz pontonu. Tāpat tika nodrošinātā vides pieejamība atpūtai Višķu tehnikuma ciemā Luknas ezera pludmalē.

Biedrība aktīvi sadarbojas ar Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu un piedalās tās uzturēšanā. 2015. gadā tika veikts baznīcas altāra telpas daļas remonts, bet šogad dievnamā ieklāti jauni paklāji.

Vēl viens būtisks projekts, kuru attīsta biedrība ir Višķu mazuta glabātavas sanācija. Tas ir Norvēģijas fonda finansēts projekts, kurā viens no nosacījumiem ir Latvijas un Norvēgijas biedrību sadarbība. Mazuta glabātava netika izmantota apmēram 30 gadus. Tā radās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad mazuts tika izmantots skolas, Višķu tehnikuma un ciema apkurei. Vēlāk,  kad apkurē sāka izmantot akmeņogles un dabai draudzīgo šķeldu, mazuta tvertnes palika novārtā. Neskatoties uz to, ka tvertnes bija iztukšotas un bija atlicis tikai neliels mazuta daudzums, tomēr piesārņojums bija liels. Līdz šim bija veicies un naftas atliekas nebija nonākušas gruntsūdeņos, jo tad tiktu piesārņotas gan apkārtesošās ūdenstilpes, gan iedzīvotāju akas. Mazuta projekta ietvaros notika arī vairāki pasākumi jauniešiem, kas saistīti ar vides uzturēšanu, sakopšanu un izglītošanu vides piesārņojuma jomā.

Turpina Jānis Proms: “Mēs visi esam strādājoši cilvēki, mums darbošanās biedrībā ir otrs darbs. Nepieciešams izpildīt visas birokrātiskās prasības, kas ir grūti. Kad projektu apstiprina, sākas dažādas nianses gan ar iepirkumu procedūru, gan ar atskaišu procedūrām. Tam, kas iesniedz projektu, ir jābūt zinošam, bet no tā nav jābaidās. Cilvēki ir atsaucīgi, viens ar otru konsultējamies, un tādā veidā tos projektus arī realizējam.”

Biedrības izveidoto infrastruktūru izmanto ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī novada pašvaldības iestādes, pilsētu iedzīvotāji un iestādes no visas Latvijas, organizējot liela mēroga izglītojošos un atpūtas pasākumus Višķos. Tā tiek popularizēts Višķu pagasts un Augšdaugavas novads.

“Višķu attīstībai”  aktivitātes un īstenotie projekti padara lauku iedzīvotāju ikdienu krāsaināku un palīdz viņiem saskatīt savas prasmes un iespējas strādāt tuvu dzīves vietai.

Biedrība "Višķu attīstībai" ir nominēta Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2023” nominācijai “Gada rosīgākā biedrība”.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Notiks atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos