Komiteju sēdes

AKTUĀLI

Š.g. 9. janvārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.45,

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 13.00.

Anna Jegorova nominēta kā labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019. gadā