Komiteju sēdes

AKTUĀLI

19. martā Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes:

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Ceļu remontdarbi Daugavpils novadā