Komiteju sēdes

AKTUĀLI

10. oktobrī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja plkst. 11.00,

Tautsaimniecības  komiteja plkst.11.30,

Finanšu komiteja plkst. 12.30.

JuRita mini zoo “Kad pienāca īstais brīdis, tad arī radās mini zoo”