Publiskā apspriešana par koku zāģēšanu Salienas un Vecsalienas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes  2022. gada 10. februāra Saistošiem noteikumiem Nr. 33 “Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Salienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanai:

Objektu adrese:

  • - 2 koki (1 egle, 1 osis) “Salienas kapsēta”, Salienas pagastā;
  • - 3 egles “Luterāņu” kapsētā, Vecsalienas pagastā;
  • - 5 koki (2 oši, 3 papeles), Vecsalienas muižas parkā, Vecsalienas pagastā. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 24. maija līdz 19. jūnijam.

Lūgums pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Salienas pagasta pārvaldē vai, sūtot pa e-pastu: parvalde@saliena.lv, vai zvanot Salienas pagasta pārvaldes mājaslapā norādītajiem tālruņiem.

Sniedzot priekšklikumus obligāti jānorada savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Višķos norisinājās novada atklātais čempionāts vieglatlētikā