Kas ir intelektuālais īpašums un kā to aizsargāt?

Pagastu un pilsētu ziņas

Patentu valde vēlas uzrunāt reģionālos uzņēmējus, lai izglītotu un sniegtu konsultācijas intelektuālā īpašuma jomā (t.i. preču zīmes, dizaina paraugi un radītie tehniskie risinājumi jeb izgudrojumi un to aizsardzību). Kopīgi ar ES intelektuālo īpašumu biroju ir izstrādāts vizuālais materiāls par intelektuālo īpašumu tieši uzņēmumiem, uzsverot tā nozīmību un paredzamos ieguvumus. Intelektuālais īpašums ir viena no jomām, kam uzņēmumi Latvijā piešķir ļoti mazu nozīmi un uzsākot eksportu, šāda veida darbības bieži vien jau ir novēlotas vai neefektīvas.

Pašlaik ES maziem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejams fonds, kas sniedz finansiālu atbalstu intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrādē un intelektuālā īpašuma reģistrācijai. Pieteikumu iesniegšana un fonda apguves process ir vienkāršs un ērti lietojams: https://www.euipo.europa.eu/lv/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-lv

Patentu valde sniedz visu nepieciešamo papildus informāciju, ka arī organizē informatīvās lekcijas gan attālināti, gan klātienē.

Papildus informācija:

Māra Vilciņa

Mara.Vilcina@lrpv.gov.lv

Tālr.: (+371) 67220149

www.lrpv.gov.lv

Izsmēķa ceļš