Kapusvētki Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Ambeļi

7. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapi.

Bebrene

30. jūlijā plkst. 14.00 Bebrenes Katoļu kapi;

23. jūlijā plkst. 15.00 Bebrenes Luterāņu kapi;

23. jūlijā plkst. 16.00 Ilzes Luterāņu kapi;

6. augustā plkst. 14.00 Čāmānu kapi.

Dviete

16. jūlijā plkst. 15.00 Zariņu kapi ar sv. Misi;

23. jūlijā plkst. 15.00 Jadvigovas kapi ar sv. Misi.

Eglaine

24. jūlijā plkst. 12:00 Lašu luterāņu kapi;

24. jūlijā plkst. 14:00 Kaminčas luterāņu kapi;

30. jūlijā plkst. 12:30 Pabēržu luterāņu kapi, plkst. 14.00 Raudas kapi, plkst. 15.00 Grīnvaldes kapi.

Ilūkste

16. jūlijā plkst.10:00 Ilūkstes Luterāņu kapi.

Kalupe

16. jūlijā plkst. 12.00 Lazdānu kapi, plkst. 14.00 Ratnieku kapi;

Maļinova

24. jūlijā plkst. 15.00. Kokinu kapi.

Medumi

24. jūnijā plkst. 14.30 Vasarišku kapi (sv.Mise plkst.13.00).

Naujene

16. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapi.

7. augustā, plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises – kapusvētki;

13. augustā, plkst. 14.00 Spruktu komunālajos kapos Sv. Mise par mirušajiem; 14.augustā, plkst. 12.00;

27. augustā, plkst. 14.00 Rudānu kapi,28. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.

Pilskalne

16. jūlijā plkst. 14.00 Doļnajas un Laišķu kapi;     

6. augustā plkst. 14.00 Ludvigovas kapi.

Subate un Prode

16. jūlijā plkst. 14.00 Baltmuižas kapi;

23. jūlijā plkst. 14.00 Gulbenes kapi;

6. augustā plkst.13.00 Gulbenes kapi, plkst. 14.00 Baltmuižas kapi, plkst. 15.00 Amasišķu kapi.

Svente

16. jūlijā, plkst. 14.00 Plikā kalna kapi.

Šēdere

30. jūlijā plkst. 15.00 Grīnvaldes luterāņu kapi;

30. jūlijā plkst. 14.00 Raudas luterāņu kapi.

13. augustā plkst. 14.00 Pakapines kapi;

13. augustā plkst. 12.00 Smelīnas kapi (Svētā mise par apglabātajiem plskt.9.00 Ilūkstes katoļu baznīcā);

27. augustā plkst.14.00 Grīnvaldes kapi (Svētā mise par apglabātajiem plskt.9.00 Ilūkstes katoļu baznīcā);

Tabore

6. augustā plkst. 18.00 Cibuļovkas katoļu kapi;

7. augustā plkst. 14.00. Elernes katoļu kapi.

Višķi

21. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Kapusvētki luterāņu kapos
23. jūlijā plkst. 10.00 Berķeneles, 13.00 Plonišķu, 15.00 Bebrenes, 16.00 Ilzes;
6. augustā, plkst. 10.00 Elernes, 11.00 Sīķeles, 14.00 Baltmuižas, 15.00 Amasišķu.

Izskanēja folkloras festivāls „Baltica”