Kalupiešu “Skolas somā” Pifa piedzīvojumi

Izglītība

Grāmata par Pifa piedzīvojumiem bija šodienas skolēnu vecmammu un vectēvu iemīļota lasāmviela. Arī mammas un tēti to atrada savos grāmatu plauktos. Un atkal Pifs - rakaris un delveris, suns ar lāga sirdi, kurš Rīgas leļļu teātra izrādē priecēja plašu pulku skolas bērnu.

 Arī Kalupes pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem “Latvijas Skolas somā” arī lieliskais Pifs!

Jau ienākot ēkā, bērnus pārsteidza Daugavpils Kultūras pils plašās telpas, kurās bija vērojama izstāde - portretu galerija. Un tad sākās dzīves mācības stunda: ienākt nesteidzoties, atrast 7. rindu, ieņemt savu vietu, piecelties, lai palaistu garāmejošos, sarunāties, lai netraucētu citus, izslēgt telefonu un izrādīt emocijas izrādes laikā.

Pozitīvas atsauksmes bija kā no 1. klases, tā 6. klases skolēniem, jo lugas scenārijs bija saistošs gan vieniem, gan otriem. Izpildījums ar skaņu efektiem pastiprināja uztveri, bet aktieru meistarīgā leļļu “kustināšana” izraisīja neviltotus, sirsnīgus smieklus. Lai gan leļļu teātra izrādes apmeklējuma virsmērķis bija  iepazīt teātra mākslu un aktieru spēli - kustību, balss intonāciju, emocijas,  mācīties saskatīt ētiskās un estētiskās vērtības, tam pievienojās arī socializācijas funkcija - pieredzes uzkrāšana: kā neapjukt, ja aktieris jautā, kad un kā paust pateicību aktieru sniegumam,  kāpēc nepieciešams ievērot prasības, kā nepazust starp simtiem bērnu.

Skaistā, siltā rudens diena bija vērtīga visiem: skolotājiem- gandarījums par pilnvērtīgu programmas “Latvijas Skolas soma” realizāciju, skolēniem - jauna pieredze un pozitīvas emocijas, vecākiem - sirsnīgas sarunas ar bērniem par teātra izrādes laikā redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. Tā Pifs atgriežas cauri laikiem un iepriecina šodienas skatītājus.

Sanita Cirse

Būt par skolotāju – sapnis kopš sākumskolas laikiem