KAA pasākums “Tikšanās ar RTU mācībspēku”

Izglītība

27. un 28. aprīlī Augšdaugavas novada skolās – Ilūkstes Raiņa vidusskolā, Sventes vidusskolā un Špoģu vidusskolā – viesojās Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēks. Jauniešus uzrunāja un stāstīja par studiju iespējām RTU Muitas un nodokļu katedras profesors Māris Jurušs, docents Aldis Čevers, docents Normunds Rudzītis un RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktora vietnieks Guntis Spriņģis.

G. Spriņģis iepazīstināja jauniešus ar studiju programmu daudzveidību RTU, ar studiju centriem, kas dod iespēju uzsākt studijas tuvāk mājām, kā arī pastāstīja par apgūstamo profesiju aktualitāti un pieprasījumu darba tirgū, minēja vairākus iemeslus, kāpēc izvēlēties studijas RTU, atzīmējot, ka tā ir vadošā inženierzinātņu augstskola Latvijā, liels valsts finansēto budžeta vietu skaits, plaša sadarbība ar uzņēmumiem, piesaistītie profesori no ārzemēm, starptautiskā sadarbība, studentu aktivitātes un iestādes augstais reitings.

RTU Muitas un nodokļu katedras profesors Māris Jurušs, docents Aldis Čevers, docents Normunds Rudzītis jauniešiem detalizētāk pastāstīja par Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmu “Muitas un nodokļu administrēšana” un minēja vairākas prioritātes:

  • RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu;
  • Ir 2 studiju līmeņi - BAKALAURA profesionālo studiju programma un MAĢISTRA profesionālo studiju programma;
  • Programma ir unikāla, Latvijā analogas programmas nav;
  • 2010.gadā programmas ir starptautiski akreditētas un saņemts Pasaules Muitas organizācijas sertifikāts;
  • 2021.gadā saņemts Eiropas Komisijas (EK) atzīšanas sertifikāts par atbilstību Eiropas Savienības (ES) muitas kompetencēm;
  • Saņemtais augstskolas diploms tiek atzīt gan Latvijā, gan ārvalstīs;
  • Šodien programmā studē 298 studenti;
  • Ir budžeta vietas;
  • Nodrošina ar prakses vietām;
  • Iespēja piedalīties studentu apmaiņas programmās daudzās pasaules valstīs.

RTU mācībspēks uzsvēra muitas un nodokļu jomas aktualitāti mūsdienās un minēja galveno muitas funkciju, kas ir sabiedrības aizsardzība. Viņi sniedza ieskatu, kur strādā un ar ko nodarbojas muitas un nodokļu speciālisti, kā arī aicināja paskatīties video, kā šīs jomas pārstāvji strādā visā pasaulē. RTU pārstāvji aicināja jauniešus īpaši ieklausīties sevī, izvēloties savu nākotnes ceļu.

Tikšanās noslēgumā vairāki jaunieši individuāli uzdeva profesoram un docentiem sev aktuālus jautājumus un guva labus padomus tālākajam karjeras ceļam. Paldies par šo tikšanos RTU pārstāvjiem!

Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Iveta Repkova

Aicinām uz mini-festivālu „Alternatīvie lauku stāsti”