Juzefovas parks kļūst pievilcīgāks

AKTUĀLI

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Pamazām tiek sakopts viens no gleznainākajiem Daugavpils novada objektiem -- Juzefovas parks Naujenes pagastā. Pašlaik parkā jau pabeigti būvniecības darbi, kas tika veikti pārrobežu programmas ietvaros. Vienā parka daļā ir atjaunoti celiņi, iztīrīts dīķis, uzstādīti jauni tiltiņi, skatu platforma, soliņi, atkritumu urnas, nozāģēti bīstamie koki un atjaunoti stādījumi.

Projekta koordinatore Juta Valaine stāsta, ka atlicis uzstādīt vien laternas, kurām kā enerģijas avotu plānots izmantot saules baterijas un kuru gaismas spektrs ir draudzīgs kukaiņiem. Diemžēl to piegāde kavējas, jo tās ir pasūtītas Spānijā. Taču esot cerība, ka maijā laternas tiks piegādātas un objektu varēs nodot ekspluatācijā.

Juzefovas parka pārbūves pirmā kārta uzsākta pērna gada nogalē un tiek īstenota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Parki bez robežām” ietvaros. Papildus projektā paredzēts rīkot pieredzes apmaiņas pasākumus parku un dārzu speciālistiem, organizēt parku festivālus katrā partnera teritorijā un uzstādīt apmeklētāju skaitītājus. Pašlaik tiek veidots arī vienots informatīvi izglītojošais materiāls par visu projekta partneru (Gulbenes novada dome, Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija) parkiem.

Diemžēl saspringtās situācijas dēļ saistībā ar koronavīrusa izplatību, ir atceltas tuvākās partneru tikšanās un dažas ieplānotās aktivitātes, kas ieviesīs korekcijas projekta laika grafikā.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne atzīst, ka, pateicoties šim projektam, izdevies Juzefovas parku padarīt pievilcīgāku: “Ir izveidoti celiņi iepriekš iemīto taciņu vietā, ir jaunas koka konstrukcijas – tiltiņi, ir attīrīts dīķis, iestādīti koki un krūmi. Tagad ir iespēja šeit labāk un interesantāk pavadīt laiku.” I. Miglāne atzīst, ka Juzefovas parkā atrodas dendroloģiskais stādījums, tāpēc daudzi projektā ieplānotie darbi bija jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, kas projekta īstenošanu nedaudz iekavēja. Viņa cer, ka šim projektam nākotnē būs turpinājums, jo vēl ir jāsakārto parka daļa, kurā atrodas stadions. Sporta infrastruktūras renovāciju ar nepacietību gaida Naujenes ciema jaunieši un bērni.

Projekta “Parki bez robežām” īstenošanas laiks ir 24 mēneši, kopējās izmaksas ir 700 000 eiro, no kuriem programmas finansējums – 630 000 eiro. Daugavpils novada domes kā partnera finansējums projektā ir 91 000 eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 9100 eiro.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Sakārtotajā ražošanas teritorijā ienāk un paplašinās vietējais uzņēmums