Jauno speciālistu nodarbinātības programma

AKTUĀLI

Tagad arī Daugavpils novada uzņēmējiem ir iespēja iesaistīties Jauno speciālistu nodarbinātības programmā! Jauno speciālistu nodarbinātības programma nodrošina iespēju uzņēmumiem sagatavot sev nepieciešamos darbiniekus. Ar Jauno speciālistu nodarbinātības programmas starpniecību, jebkurš ieinteresētais uzņēmums var sagatavot sev nepieciešamos darbiniekus izmantojot darba vidē balstītu apmācību iespējas. Programmā var iesaistīties jebkurš uzņēmums – SIA, AS, ZS, biedrības, nodibinājumi u.c.

Jauno speciālistu nodarbinātības programma (turpmāk - Programma) ir paredzēta jauniem cilvēkiem vecumā no 18 – 29 gadiem, kuri vēlas papildināt savas praktiskās zināšanas savā izvēlētajā profesijā strādājot uzņēmumā.

Programmas īstenotāji uzrunā uzņēmumus, kuri ir ieinteresēti savā darbībā iesaistīt jaunus cilvēkus, lai tie kļūtu par patstāvīgiem darbiniekiem.

Darba devēji nelabprāt pieņem darbā darbiniekus bez pieredzes, tāpēc tika izveidota Jauno speciālistu nodarbinātības programma, kas rada veicinošus apstākļus jaunu un nepieredzējušu darbinieku iesaistīšanai darbībā. Darba devēji Programmas īstenošanā iesaistās, lai apmācītu un pārbaudītu jaunus darbiniekus. Ar Programmas starpniecību jauniem cilvēkiem bez pieredzes tiek dota iespēja nonākt uzņēmumā kā praktikantiem, saņemot konkurētspējīgu stipendiju. Kā rāda pieredze, ar lielāko daļu praktikantu tiek noslēgti patstāvīgi darba līgumi.

Dalībai Programmā var pieteikties jauni cilvēki vecumā no 18 – 29 gadiem kuri:

  • apgūst vidējo izglītību;
  • apgūst profesionālo izglītību;
  • apgūst augstāko izglītību;
  • pabeiguši mācības;
  • pārtraukuši mācības;

Programmai var pieteikties arī darba devēji:

ANKETA DARBA DEVĒJIEM ANKETA JAUNIEM SPECIĀLISTIEM Vairāk informācijas pa tālruni: 20003075 vai e-pastā: info@nodarbinatiba.lv https://www.youtube.com/watch?v=T65TNJvE-0g&feature=emb_logo

Publiskā apspriešana Līksnā