Jauniešu sadraudzības vakars “LOVE IS…”

AKTUĀLI

2020. gada 21. februārī plkst. 18.00 Demenes pagasta kultūras namā jaunieši tiek aicināti uz sadraudzības vakaru “LOVE IS...”. Pasākumā drīkst piedalīties jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem. Katram pagastam ir jāsagatavo priekšnesums par tēmu  - Mīlestība (dziesma, deja, konkurss, u.c.). Lūdzam, obligāti apstiprināt dalību pasākumā līdz 2020. gada 19. februārim zvanot Demenes pagasta jaunatnes lietu atbildīgai personai Vladislavam Šmeišam –  28962056 vai sūtot vēstuli uz carjok2@inbox.lv Sadraudzības vakara NOLIKUMS.

Vakance vides pārvaldības speciālista ezeru apsaimniekošanā amatam