Aizvadītas jaudīgas jauniešu mācības “Politiķis ir tikai cilvēks”

AKTUĀLI

No 15. – 17. septembrim Silenē norisinājās Augšdaugavas novada jauniešu mācības “Politiķis ir tikai cilvēks”. Mācību mērķis bija izstrādāt vairākas projektu idejas, kuras jaunieši vēlētos īstenot novadā, veicināt viņu prasmes darboties komandā, attīstīt prezentācijas un argumentēšanas prasmes.

Pirmās 2 dienas jaunieši strādāja grupās pie savu projektu ideju izstrādes kopā ar pasniedzēju Vitu Brakovsku. Šo dienu garumā jaunieši mācījās cikliski strādāt pie projektiem, izstrādāt plānus, daudz komunicēja savā starpā, dalīja pienākumus. Sākotnēji četrās darba grupās tika izstrādātas 40 projektu idejas, bet otrās dienas izskaņa tika prezentētas 3 labākās, kuras tiks attīstītas un pilnveidotas turpmāk.

Mācību trešajā dienā jaunieši tikās ar izaugsmes treneriem Ievu un Henriku Jūhansoniem. Nodarbību laikā jaunieši pilnveidoja savas debatēšanas un argumentēšanas prasmes, mācījās ieklausīties viens otrā, dalījās ar saviem sapņiem un pārdomām.

Kopumā vērtējot šīs mācības, ir vērts secināt, ka jauniešu idejas tiek vērstas uz to, lai vairāk komunicētu un veidotu sadarbību ar pašvaldības lēmējvaru, iesaistīties dažādās neformālās aktivitātēs ar politiķiem. Kā jau parādīja šis projekts, ar aktivitātēm, kuru ietvaros jaunieši tiekas ar domes pārstāvjiem, šāds pasākumu formāts ir veiksmīgs komunikācijas veidošanas veids starp jauniešiem un deputātiem.

Projekta ietvaros vēl ir paredzētas vairākas neformālās tikšanās ar domes deputātiem, debates starp jauniešiem un deputātiem, kā arī projektu ideju gala prezentācijas.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Sporto lieli un mazi