Jaunieši piedalījās sporta spēlēs Visaginā

AKTUĀLI

26. jūnijā Lietuvas pilsētā Visaginā norisinājās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) noslēguma pasākums – sporta spēles. Tajās piedalījās arī 15 jaunieši no Daugavpils novada.

Sacensību ietvaros Daugavpils novada jaunieši piedalījās pludmales futbolā un armvrestlingā. Pēc sīvas cīņas puišu komanda, kuras sastāvā bija Valentīns Meinerts, Gļebs Zujevs, Aleksandrs Zabarovskis, Maksims Stepanovs un Jānis Lukaševičs, ieguva godalgoto 2. vietu. Savukārt meiteņu komanda, kuras sastāvā bija Karina Haritonova, Vlada Martinķeviča, Amanda Prokopoviča, Liene Spoģe un Mārīte Vavilova, ieguva 1.vietu. Pateicamies par dalību sacensībās arī Kirilam Jackevičam, Andrejam Kozjaram, Artjomam Petrovam, Danilam Puškarjovam un Igoram Baranovskim, kā arī Jānim Briškam.

Daugavpils novada jaunieši pateicas Latgales plānošanas reģionam un visiem projekta īstenotājiem par pasākuma organizēšanu un iespēju piedalīties sporta spēlēs.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča

Līgo skaisti Kalupē!