Jaunieši mācījās īstenot savas iniciatīvas

AKTUĀLI

Divas dienas, 1. un 2. jūnijā, Augšdaugavas novada KC "Vārpa" norisinājās projekta "Kopā stirpi!" aktivitātes, kurās piedalījās Augšdaugavas novada 7.-10. klašu audzēkņi.

Projektu jau četrus gadus īsteno biedrība "Mediācijas telpa". Tās pārstāve Lolita Terēze Nicmane pastāstīja, ka pamatā ir darbs un sadarbība ar jauniešiem, lai mācītu viņiem izstrādāt un īstenot pašiem savas iniciatīvas, attīstīt jauniešos spējas veidot patstāvīgu viedokli, analītiski un kritiski izvērtējot iegūto informāciju, veidot cieņpilnu un argumentētu dialogu, prasmi izvairīties no konfliktiem, bet to rašanās gadījumā, konstruktīvi un nevardarbīgi tos risināt.

Divu dienu laikā jaunieši apguva prasmi ieklausīties cits citā, sarunāties un arī strīdēties. Piedaloties diskusijās un praktiskos uzdevumos, jaunieši centās izprast jēgu būšanai sabiedrībā, mācījās pieņemt atšķirīgo, iesaistīties diskusijās, uzņemties iniciatīvu un izprast savas prasmes.

Jau pirmās dienas izskaņā jaunieši izstrādāja vairākas iniciatīvas, ko varētu īstenot, piemēram, prezentēja idejas par dzīvnieku patversmes, kaķu istabas skolā, kino Madonā, lapenes pie skolas un labdarības bibliotēkas izveidi, pasākuma “Radošie jaunieši” organizēšanu un citas. Ar balsu vairākumu tika izvēlēta viena iniciatīva – šašliku kafejnīcas izveide, kuru, sadaloties komandās, jaunieši prezentēja no dažādiem skatu punktiem, gan izvērtējot idejas stiprās, gan vājās puses, gan pamatojot tās nepieciešamību un mācoties saprast pasākumu virkni, lai izveidotu šādu kafejnīcu. “Daudzu gadu laikā mūsu komandai šāda iniciatīva nākusi pirmo reizi, tas bija liels pārsteigums,” atzīst Lolita, uzsverot, ka jaunieši spējuši ļoti interesanti un aizrautīgi argumentēt savu izvēli. “Jauniešus iedrošina tas, ka viņiem par to neliks atzīmes, nenosodīs par muļķīgām idejām. Mēs mācījāmies, ka ikviena ideja ir idejas vērta, taču ir jāpamato, kāpēc tā ir svarīga, jo nav muļķīgu un neīstenojamu ideju.” Apmācību noslēgumā katrs jaunietis saņēma apliecinājumu, kas viņiem noderēs turpmāk, veidojot savu CV, savukārt iegūtās zināšanas viņi varēs izmantot vietējo jauniešu kopienu darbā, īstenojot dažādus projektus.

Taču ar to projekts nebeidzas. Jauniešiem bija iespēja pieteikties turpināt mācības. “Tiks izveidota 20 jauniešu grupa, ar kuru tiksimies pusotra gada garumā un veidosim konkrētas iniciatīvas tai vietai, kur tās viņiem šķiet svarīgas, veidosim publiskus pasākumus, kad pasi jaunieši dalīsies pieredzē ar citiem,” stāsta Lolita Terēze Nicmane. Jaunieši mācīsies veidus, kā var nodibināt biedrību, kopienu vai apvienību, kā var rakstīt un meklēt finansējumu projektiem. Apmēram pēc gada notiks iniciatīvu konkurss, un uzvarējusī iniciatīva projekta ietvaros saņems divus mentorus ar juridiskām un projektu vadības zināšanām, kas palīdzēs jauniešiem šo iniciatīvu īstenot dzīvē. Kopumā projektā piedalās jaunieši no Daugavpils, Augšdaugavas novada un Liepājas. “Mūsu stāsts ir demokrātija caur ikdienišķu sapratni un nozīmi, parādīt jauniešiem, ka viņiem nav jābaidās izteikt argumentētu viedokli.  Mūsu mērķis ir, lai projekta noslēgumā ir vismaz 20 jaunieši, kuri visu apguvuši tik tālu, ka var mācīt citus jauniešus. Viņiem būs izdales materiāli un vismaz gads laika, kad varēs saņemt no mums konsultācijas un palīdzību.”  

Lolita atzīst, ka Augšdaugavas novada jaunieši jau iepriekš ir piedalījušies līdzīgās mācībās, apgūstot mediāciju un konfliktu risināšanu: “Viņu entuziasms un drosme atvērties un dalīties ir ļoti apsveicama, ļoti talantīgi un gudri jaunieši.”

Projektu “Kopā stipri!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Teksts, foto: Inese Minova

Eiropas Jūdze Naujenes PII "Rūķītis"