Jaunatnes ziemas sporta spēles

AKTUĀLI

29. februārī, plkst. 10:00 Špoģu vidusskolas sporta zālē norisināsies Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles.

Komandā jābūt 6 - 8 cilvēkiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Tāpat komandā jābūt vismaz 3 meitenēm. Kopumā komandas startēs 9 disciplīnās – gan individuālajās, gan komandu. Šoreiz arī komandu atbildīgajām personām būs iespēja startēt disciplīnās un nest punktus komandai.

Par piedalīšanos sacensībās jāpaziņo novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei, sūtot pieteikumu uz e-pastu olesja.nikitina@dnd.lv, līdz šī gada 24. februārim. Papildus sporta spēļu dalībniekiem jāiesniedz vecāku parakstītās atļaujas. Sīkāku informāciju par pasākuma norisi meklējiet jaunatnes ziemas sporta spēļu NOLIKUMĀ. ATKARĪBĀ NO LAIKA APSTĀKĻIEM SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA VAR TIKT MAINĪTA.

Pasākums notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros.

"Ēnu diena" Naujenes tautas bibliotēkā