Izskanēja koncerts “Pirmais pavasara zieds”

AKTUĀLI

9. martā, skaistā pavasara pēcpusdienā, Naujenes Mūzikas un mākslas skolā izskanēja Klavierspēles nodaļas koncerts “Pirmais pavasara zieds”.
Koncertā uzstājās Klavierspēles nodaļas skolotāji kopā ar saviem audzēkņiem. Gan pavisam jauni, gan jau pieredzējuši klavierspēles izpildītāji iepriecināja klātesošo publiku - skolas audzēkņus, vecākus, vecvecākus, ar dažādu pēc rakstura un sarežģītības skaņdarbu izpildījumu.
Skolas administrācija pateicās Klavierspēles nodaļas pedagogiem, Margaritai Livanovičai, Valentīnai Bagirjanei un Enriko Galickim, kā arī audzēkņiem par ieguldīto darbu.
Paldies audzēkņu vecākiem un radiem par atbalstu un aktīvu dalību skolas dzīvē!

Informāciju sagatavojusi
Naujenes MMS lietvedības sekretāre Jeļena Vasiļjeva

LAD pavasarī lauksaimniekiem organizē seminārus par aktualitātēm