Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” jūlija numurs

AKTUĀLI

Šajā numurā lasiet:

  • Augšdaugavas novads Dziesmu svētkos Rīgā;
  • Radoša un izglītojoša diena personām ar garīgā rakstura traucējumiem DI projekta ietvaros;
  • Intervija ar Ēriku Keivomeģi, bijušo Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāju;
  • Intervija ar Valentīnu Gadzāni, kura jūlija sākumā beidza pildīt Demenes pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus un devās pelnīta atpūtā;
  • Intervija ar "Dvietes vīnogām";
  • Augšdaugavas novadā viesojās Osnabrikas delegācija;
  • Jaunieši tiek aicināti pieteikties pašvaldības stipendijām;
  • Augšdaugavas novada piešķirs līdzekļus pavasara palu izdevumu segšanai.
Radošais jūlijs Medumos!