Izlaidums Lāču pamatskolas pirmsskolas grupiņā „Lāčuks”

Izglītība

27. maijā Lāču pamatskolas pirmsskolas grupiņa „Lāčuks” – bija pirmais izlaidums mūsu gudro, mīļo, nepacietīgo, laimīgo bērnu dzīvē.

Bērnudārza izlaidums ir īpašs notikums ikviena bērna ģimenē, kas ilgi paliek  atmiņā. Tas arī ir pārmaiņu laiks, kad pirmsskolas audzēknis pārtop skolniekā, kuram jābūt nopietnam, atbildīgam un patstāvīgam, uzsakot skolas gaitas. Izlaiduma ballē topošie 3 pirmklasnieki demonstrēja savas zināšanas, talantus dejošanā  un  dziedāšanā.     

Bērnus  sveikt bija ieradušies paši tuvākie un mīļākie cilvēki-vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi. Skolas direktors Andris Meškovskis sveica mazos absolventus, izsniedzot viņiem apliecību par sekmīgu pirmsskolas izglītības apguvi un dāvināja skolas somu, kura būs noderīga uzsākot skolas gaitas.

Vecāki ar mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem pateicās skolas direktoram, pirmsskolas izglītības skolotājām un pārējiem izglītības iestādes darbiniekiem par ieguldījumu, sagatavojot bērnus skolai. Šī bija neaizmirstama un skaista svētku diena. Mūsu absolventiem no sirds vēlam saulainu vasaru un patīkamu atpūtu, lai ar jauniem spēkiem varētu rudenī doties uz skolu. Lai jums veicas!

Violeta Lapinska, Anita Gaidele

Līgo Višķos 22. un 23. jūnijā!