Izdejota “Daugaveņas” 15 gadu jubileja

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras centrā „Vārpa” 4.novembrī notika Līksnas pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva "Daugaveņa" 15 gadu jubilejas koncerts “Deja mani stipru dara”, kas pulcināja tautas deju mīļotājus, dejotāju radus un draugus, kā arī sadraudzības kolektīvus. Ciemos pie "Daugaveņas" ieradās Alūksnes Kultūras centra deju kopa "Jukums" (vadītājs Agris Veismanis), Daugavpils Vienības nama deju ansamblis "Laismeņa" (vadītāja Diāna Soldāne), Daugavpils Vienības nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Laismeņa" (vadītāja Diāna Soldāne), Dvietes pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete" (vadītāja Anita Meikšāne) un Kalupes pagasta sieviešu deju kolektīva "Leičupe" (vadītāja Sanita Grigorjeva).

Līksnas pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” sāka darboties 2008. gadā pateicoties Anitas Šalkovskas iniciatīvai un ir cieši saistīts ar savas dzimtās vietas teiksmām un leģendām. Tā dalībnieki smeļ spēku no Likteņupes Daugavas, ar drosmi un godaprātu savā sirdī kopj senās tradīcijas. Šogad kolektīvs jau trešo reizi piedalījās Dziesmu un Deju svētkos. “Daugaveņas” gaitās līdzi ir bijusi arī vadītāja Vilma Tāraude, taču pašlaik vadības grožus tur talantīgā un harizmātiskā, pieredzējušā kolektīva dejotāja Kristīne Vasiļevska.

Gandrīz divu stundu garumā skatītājus priecēja mūsdienu latviešu tautas dejas. Koncerts sastāvēja no pieciem blokiem: “Dzimtene”, “Mīlestība”, “Ticība”, “Daba” un “Draudzība”. Katrā no tiem deju kolektīvi izdejoja īpašas dejas, daudzas no kurām bija XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku repertuārā. Pasākuma izskaņā iespēju sveikt “Daugaveņu” jubilejā izmantoja gan sadraudzības kolektīvi, gan Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Ingūna Novicka, gan citi viesi. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe pasniedza novada pateicības rakstus pieciem kolektīva dalībniekiem: Inārai Podniecei, Indrai Skrindai, Ingrīdai Geriņai, Normundam Geriņam un Ligitai Stašānei. Nobeigumā vārds tika dots pašiem gaviļniekiem, kuri dalījās savās sajūtās un pateicās vadītājiem.

Meža iemītnieku rudens veltes