Informatīvais seminārs “Spānijas kailgliemeža invāzija Latvijā, problēmas un iespējamie risinājumi”

Pagastu un pilsētu ziņas

Seminārus organizē Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Norises laiks un vieta: tiešsaistes ZOOM platforma

29.04.2022. Latgales reģionam

Semināru laikā būs sniegts ieskats par Spānijas kailgliemeža introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību Latvijā, invazīvo svešzemju sugu izplatības apzināšanu, Spānijas kailgliemeža invāziju un ietekmi uz apkārtējās vides kvalitāti, kā arī semināra laikā būs iespēja iepazīties ar sugas apkarošanas un skaita ierobežošanas metodēm.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās aizpildot reģistrācijas veidlapu: https://ieej.lv/UfHyP vai rakstot e-pastu ar apstiprinājumu dalībai kādā no semināriem (iveta.jakubane@inbox.lv), norādot dalībnieka kontaktinformāciju, kā arī zvanot pa tālruni Iveta Jakubāne +371 29888704.

Semināri tiek organizēti ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta „Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīsanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (arion rufus) populāciju” (NR 1-08/187/2020) ietvaros.

Matemātikas nedēļa Špoģu vidusskolas sākumskolā