Informācija klientiem par LLKC darbību Covid-19 laikā

AKTUĀLI

Arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) seko visiem Latvijas valdības rīkojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, tādēļ vēlamies Jūs informēt, kā pašlaik veidojam sadarbību ar klientiem.

KONSULTĀCIJAS
LLKC 26 biroji visā Latvijā attālināti turpina sniegt nepieciešamās konsultācijas ikvienam, saziņai izmantojot e-pastus, telefonzvanus, pasta pakalpojumus un citas saziņas iespējas. Dokumentu nodošana tiek organizēta, tos atstājot biroja pastkastē. Savukārt  MLS (mazo lauku saimniecību) pašpārbaudei pirms sazināšanās ar konsultantu iesakām izmantot mūsu rīku internetā: http://esatbalsti.llkc.lv/

KLĀTIENES KONSULTĀCIJA SAIMNIECĪBĀ
LLKC darbinieki ievēro higiēnas prasības saistībā ar Covid-19 ierobežošanu, tādēļ klātienes vizītes saimniecībās maksimāli samazināmas. Ja bez klātienes apsekojuma iztikt nevar, tas tiek organizēts divos veidos. Pirmkārt, konsultants saimniecību vai dzīvnieku novietni var apsekot bez saimnieka klātbūtnes (bet tikai, SASKAŅOJOT ar saimnieku!), par redzēto sniedzot informāciju e-vidē. Otrkārt, saimnieks ar konsultantu var tikties saimniecībā vai novietnē, ievērojot valdības noteikto divu metru distanci vienam no otra. Tas nozīmē, ka aci pret aci tiekas vienīgi saimnieks un konsultants, lai ievērotu noteikumus par pulcēšanos ne vairāk kā divu cilvēku sastāvā.

MĀCĪBAS, PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI
Līdz ārkārtas situācijas atcelšanai LLKC atcēlis visas plānotās klātienes mācības un seminārus, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus. Zināšanu apguve tālmācībā notiek bez izmaiņām. Tālmācības kursu piedāvājums atrodams: http://talmaciba.llkc.lv/

INFORMATĪVIE IZDEVUMI
Aicinām ikvienu sekot jaunākajai informācijai LLKC tīmekļa vietnē www.llkc.lv, kā arī nozares jaunumu kopsavilkumam iknedēļas " Lauku e-Lapā", kas iznāk piektdienās. Arī pārējie LLKC informatīvie izdevumi turpina iznākt kā ierasts. Reizi mēnesī tiek sagatavots informatīvais izdevums " Lauku Lapa" un žurnāls "Latvijas Lopkopis", reizi ceturksnī informatīvie izdevumi " Zivju Lapa" un " Čiekurs".

Aprīļa un maija "Lauku Lapu" daudzi LLKC klienti atbilstoši LLKC reģionālo biroju sagatavotajiem klientu adrešu sarakstiem bez maksas saņems pastkastītē. Par "Lauku Lapas" saņemšanu varat interesēties savā tuvākajā LLKC konsultāciju birojā. Aprīļa izdevums pie lasītājiem nonāks 16. aprīlī, maija – 14. maijā.

Ērtākai saņemšanai aicinām abonēt izdevumus:

Veselību un izturību vēlot,
Jūsu LLKC

Covid-19: Svarīga informācija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem