Iešūpo Lieldienas Pilskalnē!

AKTUĀLI

18. aprīlī plkst. 13.00 - 15.00 pie A/M "Dubezers" Pilskalnes pagasta iedzīvotāji un viesi tiek aicināti piedalīties Lieldienu svinēšanā!

Līdzi ņemt savas krāsotās olas!

Pasākumu organizē Pilskalnes pagasta pārvalde

Ēnu diena Zemkopības ministrijā – jaunieši iepazīstas ar zemkopības ministra Kaspara Gerharda darbu