Iegādāsies būves un zemi pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai

AKTUĀLI

Šī gada aprīlī tika saņemts Andra Mazpāņa piedāvājums pašvaldībai iegādāties bijušā veikala telpas un divas palīgēkas Daugavas ielā 10, Līksnas pagastā, par 15 000 eiro. Tautsaimniecības komitejas deputāti bija izbraukuši un apskatīja telpas. Tika pieņemts lēmums veikt šīs ēkas apsekošanu. To veica sertificēts būvinženieris, no kura arī saņemts vērtējums. Pēc vērtējuma saņemšanas secināts, ka būves tehniskais stāvoklis ir pietiekoši labs, tāpat sniegti ieteikumi telpu tālākai izmantošanai.

Šajā sakarā tika izstrādāts lēmuma projekts, kas paredz būvju un zemes iegādi pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, ar mērķi rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – nodrošināšanai Līksnas pagastā.

Biruta Ozoliņa: “Ja iegādāsimies šo ēku, būs nepieciešami līdzekļi vispirms jumta seguma atjaunošanai, un tie ir apmēram 34 000 eiro. Savukārt, ēkas kopējai renovācijai būtu nepieciešami aptuveni 300 000 eiro”. Ņemot vērā, ka objekts atrodas Līksnas pagasta centrā un zeme šajā pagastā maksā dārgi, Biruta Ozoliņa komentēja, ka ēkas un palīgēku noteiktā cena ir adekvāta.

Lai arī pagaidām pašvaldībai tik lielu līdzekļu nav, izpilddirektore Vanda Kezika norādīja, ka nākama gada budžetā varētu tikt ieplānoti līdzekļi jumta renovācijai un ēkas konservācijai, līdz brīdim, kad būs nauda ēkas kopējai rekonstrukcijai.

Fotogrāfija no google.maps 

Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda