Iedzīvotājus aicina pareizi apsaimniekot atkritumus

AKTUĀLI

Ik gadu pavasarī, nokūstot sniegam, vai ikvienā sētā sākas talkošana. Iedzīvotāji vāc gružus un pie viena pārskata arī nevajadzīgās mantas savos mājokļos, tāpēc atkritumu kļūst stipri vairāk. Diemžēl ne vienmēr atkritumi nonāk tiem paredzētās vietās, tādejādi piesārņojot apkārtējo vidi. Šo problēmu aktualizējusi Ilūkstes pilsētas administrācija, aicinot iedzīvotājus ievērot Augšdaugavas novada pašvaldības saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un slēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju.

Ilūkstes pilsētas administrācijas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Romualda Kartašova vērš uzmanību, ka galvenokārt tas attiecas uz privāto sektoru un zemnieku saimniecībām, jo daudzdzīvokļu namos šos jautājumus risina namu apsaimniekotājs, slēdzot līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju un piestādot rēķinus iedzīvotājiem. “Ja neslēdz šos līgumus, saistošie noteikumi paredz arī administratīvo sodu par to, ka cilvēki neiesaistās pašvaldības organizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.”

Privātajām mājsaimniecībām ir jāiegādājas īpašs konteiners vai marķēti maisi atkritumu savākšanai, kas tiek izvesti ne retāk kā reizi mēnesī. Maisus iedzīvotājs var arī pats nogādāt līdz tuvākajai atkritumu savākšanas vietai. Diemžēl ne visi ir noslēguši šādus līgumus, bet atkritumus labākajā gadījumā izmet pie konteineriem apdzīvotā vietā vai kapsētā, bet sliktākajā gadījumā – dabā. Esot arī gadījumi, kad līgums ir noslēgts, bet ilgstoši nenotiek norēķināšanas par atkritumu izvešanu. Arī šajos gadījumos tiek meklēts risinājums, cenšoties problēmu atrisināt.

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja Ieva Strode atgādina, ka ir ļoti svarīgi šķirot atkritumus, jo tas ļauj samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu. “Ļoti aicinu izmantot šo iespēju gan rūpēs par dabu, gan arī tīri ekonomisku apsvērumu dēļ.”

Papīra, stikla, plastmasas vai metāla iepakojuma priekšmeti jāievieto speciālos taisnstūrveida konteineros, atkarībā no to marķējuma (stiklam vai iepakojumam). Savukārt zvanveida konteineros drīkst ievietot stikla taru un plastmasas iepakojumu. Šķirojot sadzīves atkritumus, iespējams samazināt to apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotie atkritumi tiek savākti un izvesti bez maksas. Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapā ilukste.lv var atrast informāciju par šo konteineru atrašanās vietu.

Romualda Kartašova aicina arī nenovietot atkritumus ārpus konteinera, jo šajā gadījumā tie kļūst pieejami klaiņojošiem dzīvniekiem, kas maisus saplēš un atkritumus izmētā. “Ja pašvaldība nāk pretī ar tādu piedāvājumu, tad tas ir jāizmanto pareizi un līdz galam, neapgrūtinot citus ar saviem atkritumiem, ar atkritumu vākšanu un papildus šķirošanu.”

Lai izvestu būvgružus un lielgabarīta atkritumus, iedzīvotājam jāvēršas pie atkritumu apsaimniekotāja un jāslēdz atsevišķs līgums, kas paredz šo pakalpojumu nodrošināt par samaksu. Atsevišķi jānodod arī nolietota sadzīves tehnika.

Informāciju par iespēju noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju un par dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanu var atrast pašvaldības mājaslapā augsdaugavasnovads.lv un pilsētas administrācijas mājaslapā ilukste.lv.

Teksts, foto: Inese Minova

Noslēdzas ietekmes uz vidi publiskā apspriešana par gumijas pārstrādi Naujenes pagastā