Grantu konkurss uzņēmējiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome izsludina konkursu par granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2020. gadā.

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar Daugavpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gada Daugavpils novada attīstības stratēģiskā ietvara uzdevumu U3.1.4. “Veidot atbalstu potenciālajiem un jaunajiem uzņēmējiem Daugavpils novadā”.

Konkursa uzvarētāji varēs saņemt līdz pat 4000 eiro sava projekta realizēšanai. Kopējais balvu fonds ir 8000 eiro. 2020. gadā paredzēts atbalstīt ne mazāk kā 2 uzņēmēju projektus, atkarībā no pieprasītās summas. Uzņēmējam ir jānodrošina savs līdzfinansējums (finanšu līdzekļi)  projekta īstenošanai ne mazāk kā 10% apmērā.

Finansējumam pretendenti varēs pieteikties no 2020. gada 27. aprīļa līdz 29. maija plkst. 15:30 aizpildot pieteikuma veidlapu un pievienojot konkursa nolikumā minētos dokumentus noformētus konkursa nolikumā minētajā kārtībā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu uzņēmēju biznesa ideju attīstību, aktīvas ekonomiskās vides veidošanu un uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils novada teritorijā.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs kompetenta ekspertu žūrija, kuras sastāvā ir Daugavpils biznesa inkubatora, Latgales uzņēmējdarbības centra, Latvijas, Daugavpils novada uzņēmēju konsultatīvās padomes, ALTUM un pašvaldības pārstāvji un pieaicinātie eksperti.

Jāatzīmē, ka konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi projekti, kurus plānots uzsākt laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 15. novembrim un grants jāapgūst līdz 2020. gada 30. decembrim.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapas sadaļā “Uzņēmējdarbība”.

Pieteikuma veidlapa

Nolikums

Projektu pieteikumi no 2020. gada 27. aprīļa līdz 2020. gada 29. maija plkst. 15.30 iesniedzami Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi - dome@daugavpilsnovads.lv

2019. gadā grantu konkursā tika iesniegti 11 pieteikumi un uzvarēja 4 biznesa projekti: mazās vīna darītavas projekts “Kazanova moonshine”, ekstrudēta putuplasta dekoru un dizaina elementu ražošanas projekts “Caur ikdienu skaistajā”, “mobilās vistu kūts projekts “Laimīgās vistas “Smilgās” un projekts “Skaidu ražošanas intensificēšana Daugavpils novada Ambeļu pagasta “Ganeņos”, kuri diemžēl nerealizēja projektu.

Jautājumu gadījumā pretendents var vērsties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē pie komercdarbības konsultanta - tālr.: 65422284, mob.: 26121362, e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv.

Konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, pēc pieprasījuma. Pieteikt konsultāciju varēs zvanot uz tālruni 26121362  vai sūtot e-pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv.

Autori: Jāzeps Krukovskis, Dainis Bitiņš

Notiks VIDEOKONFERENCE par lēmumiem kultūras nozarē Covid-19 ierobežošanā un turpmāko rīcību