Ģimeņu sporta svētki pirmsskolā

Izglītība

10. novembrī Laucesas pamatskolas PIV Silenē pirmsskolas grupā  notika Ģimeņu sporta svētki, kuri bija veltīti Lāčplēša dienai. Svētku mērķis-  ieaudzināt bērnos kolektīvisma, sadraudzības, savstarpējas palīdzības izjūtu, attīstīt brīvu saziņu starp pieaugušajiem un bērniem, veicināt vecāku un bērnu līdzdalību sporta spēlēs un fiziskajās aktivitātēs.

Bērni un vecāki tika sadalīti trīs komandās. Pasākuma laikā notika gan dažādi konkursi, gan kopīgas stafetes, gan kapteiņu stafetes. Bija ļoti patīkami redzēt kā bērni atbalstīja savus vecākus stafetēs, kā skaidroja viņiem kas jādara. Ģimeņu sporta svētku dalībniekiem tika  pasniegti pateicības raksti par piedalīšanos pasākumā. Bērni saņēma saldas dāvaniņas. Patīkami, ka visi pasākuma dalībnieki cienīja savus konkurentus un ievēroja noteikumus.  Protams, uzvarēja draudzība!

Pasākuma mērķis tika sasniegts- bērni pavadīja neaizmirstamus mirkļus kopā ar saviem vecākiem. Paldies visiem svētku dalībniekiem par jauku kopā būšanu!

Pirmsskolas skolotāja Diāna Krasiļņikova

Novembris un kalupieši