Ēnu diena Naujenes tautas bibliotēkā

AKTUĀLI

Vēlies iepazīties ar bibliotekāra profesiju?

Nāc ēnot Naujenes tautas bibliotēkā 12. februārī!

Ēnotājiem jāpiesakās vakancēm:

14.01. - 20.01.

24.01. - 27.01.

31.01. - 03.02.

Nejaušais ēnotājs : 07.02.

Visu informāciju var atrast Ēnu dienas mājas lapā

  1. februārī visā Latvijā notiks ikgadējais karjeras izglītības pasākums  «Ēnu diena»

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Naujenes tautas bibliotēkas ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju un vērot lietotāju apkalpošanas bibliotekāra, Bērnu nodaļas bibliotekāra un Informācijas un apstrādes nodaļas darba specifiku. Piedāvājam jums pašiem izmēģināt veikt dažādus bibliotekāra ikdienas darba pienākumus: grāmatu saņemšanu un izsniegšanu, grāmatu kārtošanu plauktos, iespieddarbu un grāmatu kataloģizēšanu, informācijas meklēšanu datubazēs, plaukta izstāžu noformēšanu, bibliotekāro stundu organizēšanu un vadīšanu.

 

Rokdarbnieces aicinātas piedalīties izstādē-konkursā